วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 18:32 น.
 • 17:43 น. Listen

  กรธ.เผย“ภาคกลาง”พอใจร่างรัฐธรรมนูญ  

   
   
  ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงความคืบหน้าในการทำงานของกรธ. ว่า สำหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีภาคกลาง ที่กรุงเทพมหานครนั้น มีข้อเสนอในประเด็นต่างๆ ประเด็นสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยภาพรวมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ เนื่องจากได้กำหนดบทบัญญัติสิทธิเสรีภาพ ไว้อย่างครอบคลุม แต่มีข้อสังเกตอยากให้กำหนดสิทธิของแรงงาน ให้มีความชัดเจน ให้เท่ากับมาตรฐานสากล และอยากให้กำหนดสิทธิความเท่าเทียมของหญิงชายไว้ให้ชัดเจนเช่นเดียวกัน 


  ส่วนกระบวนการได้มาซึ่ง ส.ส. ผู้เข้าร่วมเสวนา ก็เห็นด้วยกับการออกแบบระบบการเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม แต่มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับการกำหนดให้มีบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว เพราะเกรงว่าจะมีการทุ่มเงินเพื่อซื้อเสียง ดังนั้นจึงอยากให้ กรธ.อธิบายวิธีการลงคะแนนบัตรเลือกตั้งใบเดียวให้รอบคอบ และชี้แจงว่าไม่ได้เป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน เพราะอดีตที่ผ่านมา ประชาชนจะคุ้นเคยกับการลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ 
    

  ส่วนกระบวนการที่ได้มาซึ่ง ส.ว. เป็นประเด็นที่ผู้เข้าร่วมเสวนาถกเถียงกันมาก แต่ส่วนใหญ่ก็รู้สึกดีใจที่กำหนดให้ ส.ว. มาจากกลุ่มประชาชนในสาขาอาชีพด้านต่างๆ จำนวน 20 กลุ่ม โดยที่ไม่ได้อิงกับพรรคการเมือง แต่ก็ได้ฝากข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการเลือกข้ามกลุ่มหรือเลือกไขว้ เพราะเกรงว่า วิธีการเช่นนี้ จะทำให้ผู้เลือกไม่สามารถรู้ได้ว่า คนไหนมีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง ควรที่จะกำหนดเลือกกันเองภายในกลุ่มน่าจะเหมาะสมกว่า ขณะเดียวกัน อยากให้ กรธ. ออกแบบวิธีการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ที่จะลงสมัคร ส.ว. เพื่อจะได้คนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำหน้าที่
   
   
  นายชาติชาย กล่าวต่อว่า ประเด็นที่เกี่ยวกับศาลและองค์กรอิสระนั้น มีการเสนอให้เพิ่มองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จาก 9 คน เพิ่มเป็น 11 คน รวมถึงอายุของตุลาการฯ ควรให้อยู่ดำรงตำแหน่งถึงอายุ 70 ปี เหมือนกับองค์กรอื่นๆ ส่วนศาลปกครอง ก็มีการเสนอให้ปรับองค์ประกอบผู้ทรงคุณวุฒิของตุลาการศาลปกครอง ให้มีความครอบคลุมทุกมิติ เพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ในการพิจารณาคดี ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน ส่วนองค์กรอิสระ โดยหลักการการทำหน้าที่ของกรรมการองค์กรอิสระ ผู้เข้าร่วมเสวนา ไม่รู้สึกขัดข้องหรือติดใจในประเด็นใด แต่ได้ขอให้มีตัวแทนของภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการองค์กรอิสระด้วย ส่วนคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า ควรปรับลดวาระการดำรงตำแหน่งจากเดิมที่กำหนดไว้จาก 9 ปี เป็น 7 ปี เหมือนองค์กรอื่นๆ
   

  นายชาติชาย กล่าวว่า กระบวนการการทำงานของกรธ. หลังจากนี้ที่ทุกภาคส่วนได้ส่งความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ มายัง กรธ. ในวันที่15 ก.พ.แล้ว ทาง กรธ. ก็จะนำทุกความเห็นและข้อเสนอแนะ มาพิจารณาไล่เรียงไปตามหมวดและมาตราต่างๆ และเปรียบเทียบว่า ในแต่ละหมวดแต่ละมาตรา มีการเสนอประเด็นใดบ้างและเมื่อ กรธ. ได้ปรับแก้ไขประเด็นใด ก็จะชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ โดยจะเร่งดำเนินการให้ทัน เพื่อที่จะได้ส่งร่างสุดท้ายให้ คณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 29 ม.ค.นี้
   

  เมื่อถามว่ารัฐบาลมีข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะไม่แจกจ่ายร่างรัฐธรรมนูญให้ครบร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั่วประเทศ จะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของประชาชนต่อการลงประชามติหรือไม่นายชาติชาย กล่าวว่า มีผลกระทบอยู่บ้าง เพราะหลักการสำคัญของ กรธ. ตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนทั้งผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและผู้ไม่มีสิทธิ์ ได้สนใจ และเข้าหาข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญได้ง่าย แต่เมื่อมีแนวคิดที่จะไม่ได้แจกจ่ายให้ครบทุกครัวเรือน ก็ไม่เป็นไร แต่ทาง กรธ. ก็คงต้องหาวิธีการ เพื่อส่งต่อข้อมูลออกไปให้ประชาชนได้รับรู้มากที่สุด ซึ่งเบื้องต้นก็อาจนำเสนอในรูปของอินโฟกราฟฟิค สรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้ง จะมีการจัดทำในรูปแบบของแอพลิเคชั่น แต่ทั้งนี้ถ้ามีความเป็นไปด้วย ก็อยากให้รัฐบาลทบทวน โดยอาจจะจัดทำเป็นฉบับย่อๆ ที่บรรจุเนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วน ก็จะผลดีต่อประชาชน
   
  ขณะที่นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประเด็นการทำประชามติ ว่า เห็นด้วยกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ตัดสินใจปรับแก้ไขเพราะประเด็นนี้หลายฝ่ายก็เรียกร้องให้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเมื่อปรับแก้ไขแล้วก็เชื่อว่าจะช่วยทำให้บรรยากาศหลังจากนี้ไปดีขึ้น แต่หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านการทำประชามติแล้วจะหยิบรัฐธรรมนูญฉบับใดขึ้นมาพิจารณานั้นก็แล้วแต่ความเหมาะสม แต่หากจะนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ กรธ. จัดทำขึ้นมานั้นก็คงต้องย้อนถามกลับไปว่าเมื่อจะใช้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เหตุใดไม่ช่วยกันทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการทำประชามติไปเสียเลย ซึ่งตนมองว่าหากทุกคนอ่านร่างรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดก็เชื่อว่าประชาชนพรรคการเมือง รวมทั้งคนที่เห็นแย้งจะมีความเข้าใจสาระร่างรัฐธรรมนูญที่ชัดเจนมากขึ้น

  วันที่โพสข่าว : 11 กพ. 2559 เวลา 17:43 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!