วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 09:28 น.
 • 17:15 น. Listen

  เลขาสมช.รัสเซียพบ“นายกฯ”ร่วมหารือด้านมั่นคงทุกมิติ 

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (11 กพ.)นายนิโคไล ปาตรูเชฟเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลโดยภายหลังการหารือ พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งแรกของ นายนิโคไล ปาตรูเชฟ พร้อมกับการนำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของรัสเซียมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อันแสดงถึงความต้องการของรัสเซียในการส่งเสริมความร่วมมือด้านมั่นคงกับไทยให้แน่นแฟ้นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
     

  ด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียมีพลวัตมากขึ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะภายหลังการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟ เมื่อเดือนเมษายน 2558 ได้มีการผลักดันให้เกิดการดำเนินการจนเกิดผลเป็นรูปธรรมหลายด้านทั้ง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม พลตรีวีรชน กล่าวด้วยว่า ในช่วงที่รัสเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-รัสเซียครบรอบ 20 ปี (ASEAN-Russia Commemorative Summit) ในเดือนพฤษภาคม 2559  นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้เยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการตามที่คำเชิญของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้มอบหมายให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เดินทางไปเยือนรัสเซีย เพื่อปูทางและผลักดันให้ความร่วมมือทวิภาคีในทุกๆ มิติ ให้มีผลเป็นรูปธรรม ทั้งความร่วมมือที่มีอยู่เดิมและการ
  แสวงหาความร่วมมือรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ในด้านการเกษตร สินค้าทะเลและพลังงาน
  โดยที่ไทยจะเร่งสานความร่วมมือด้านต่างๆ และความตกลงที่ยังคั่งค้างกับหน่วยงานต่างๆของไทยให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อวางพื้นฐานให้กับความสัมพันธ์ในอนาคต ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้มีการจัดทำแผนความร่วมมือระหว่างสองประเทศในระยะยาว ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของไทย ซึ่งฝ่ายรัสเซียมีความสนใจและเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศด้วย
        

  ด้านความมั่นคง ปัจจุบันความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงของสองประเทศเป็นไปในทิศทางบวก มีกลไกความร่วมมือผ่านคณะทำงานว่าด้วยความร่วมด้านความมั่นคง (JWG-SC) ที่มีการหารือกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยที่ฝ่ายรัสเซียต้องการที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านความมั่นคงกับไทยให้ใกล้ชิดกว่าเดิมและกล่าวว่ารัสเซียให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยอย่างสูง ในส่วนของไทยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เหตุการณ์การก่อการร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติอย่างจริงจังและเห็นพ้องที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับรัสเซียในการต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมไปถึงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ยาเสพติด การอพยพย้ายถิ่นและอาชญากรรมโลกไซเบอร์ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่า รากเหง้าของปัญหาเหล่านี้ ส่วนใหญ่มาจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมและปัญหาความยากจนจึงควรร่วมกันหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุด้วย 
            

  นอกจากนี้ ไทยยังสนับสนุนบทบาทอันต่อเนื่องของรัสเซียในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรในด้านความมั่นคง ซึ่งรัสเซียเองมีความชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรีให้ความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยและสวยงาม พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลนักท่องเที่ยวทุกชาติอย่างใกล้ชิดโดยสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันให้มีการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่จะเดินทางมาประเทศไทย  
    

  สำหรับการจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการทหาร นายกรัฐมนตรียินดีที่กระทรวงกลาโหมไทย-กระทรวงกลาโหมรัสเซียมีแผนการที่จะลงนามฉบับดังกล่าว ในอนาคตอันใกล้นี้ ด้านความร่วมมือในกรอบอาเซียน-รัสเซีย  ไทยหวังว่า รัสเซียจะยังคงดำเนินบทบาทอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับอาเซียนภายใต้กรอบความร่วมมือในภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง 
   

  นอกจากนี้ ในโอกาสที่ไทย-รัสเซีย ครบรอบ 120 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญประธานาธิบดีปูติน มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2560 ด้วย  ซึ่งในปีดังกล่าวนอกจากจะเป็นปีที่ ไทยและรัสเซียครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตแล้ว ยังเป็นปีที่เป็นวาระครบรอบ 120 ปี ของการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่ 2 ซึ่งช่วยปูพื้นฐานสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระดับประชาชนด้วย

             
  พลตรีวีรชน กล่าวด้วยว่า สำหรับนายนิโคไล  ปลาโตโนวิช ปาตรูเชฟ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและเติบโตในสายงานด้านข่าวกรองของรัสเซีย มีบทบาทสำคัญต่อการวางนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งถือเป็นโยบายที่มีความสำคัญมากของสหพันธรัฐรัสเซีย และยังเป็นคนสนิทที่ได้รับความไว้วางใจจากประธานาธิบดีปูติน 
      
            

  วันที่โพสข่าว : 11 กพ. 2559 เวลา 17:15 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!