วันพฤหัสบดีที่  21 กันยายน 2560 เวลา 17:37 น.
 • 16:48 น. Listen

  ‘มีชัย’แนะปชช.อ่านร่างรธน.ให้ครบถ้วน ยันมีความเป็นสากล  

   
   
   


  เมื่อวันที่ 13.00 น. ที่รัฐสภา มีจัดงานสัมมนา “บทบาทของผู้หญิงกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” จัดโดยคณะกรรมาธิการสังคม กิจการ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้กล่าวบรรยายพิเศษตอนหนึ่งว่า ภายหลังเผยร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก บางคนอ่านเพียงบางช่วงแล้วรู้สึกไม่ครอบคลุมในสิ่งที่ตัวเองต้องการ แต่ถ้าได้อ่านหมดทั้งเล่มจะพบว่าสิ่งที่ร่างมาได้ครอบคลุมสิ่งต่างๆตามสมควรแล้ว แต่การที่พูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะ กรธ. จะยุติเพียงแค่นี้ ซึ่งการเหลือเวลาไว้เดือนเศษ เพราะสติปัญญาของผู้ร่างเพียง 21 คนทำได้เท่านี้ จึงต้องรับฟังความเห็นของคนอื่นเพื่อนำกลับไปคิด

   
  นายมีชัย กล่าวว่า ในเรื่องของความก้าวหน้าของร่างรัฐธรรมนูญ ขอยกประเด็นแรกเป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของสังคมไทยจะกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพราะอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญเราได้ยกให้เป็นหน้าที่รัฐ หมายความว่าใครมาเป็นรัฐบาลจะต้องทำ ถ้ารัฐบาลไม่ทำตามก็จะต้องออกหรือถูกฟ้องร้องโดยประชาชน เพราะในร่างรัฐธรรมนูญได้บัญญัติว่าหากรัฐบาลหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงองค์กรอิสระ หากจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทำหน้าที่ตรวจสอบได้ หากพบมูลความผิดจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทำให้เกิดผลที่ร้ายแรงกว่า บรรจุให้เป็นเพียงสิทธิของประชาชนเรื่องต่างๆ และผลประโยชน์จะเป็นของทุกคน ไม่เฉพาะแต่คนที่พยายามต่อสู้เรียกร้องเท่านั้น

   
  นายมีชัย กล่าวอีกว่า ในเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพที่ต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนที่ต้องอยู่ร่วมกัน ในส่วนต่อมาคือเรื่องการสร้างความเป็นธรรมทางการเมือง โดยเฉพราะการใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเราพูดอยู่เสมอว่าเรามีสิทธิเพียงแค่ 2 วินาที ในการหย่อนบัตร และด้วยระบบการเลือกตั้งแบบเก่าจะทำให้เสียงกว่า 40% หายไป ดังนั้นระบบการใช้บัตรใบเดียว แล้วนำมาวัดว่าแต่ละพรรคจะได้ ส.ส. แบบเขตและบัญชีรายชื่อกี่คน เป็นการยอมรับทุกคะแนนเสียง ส่วนข้อกล่าวหาว่าการให้เสนอ 3 รายชื่อที่พรรคจจะให้เป็นนายกฯ ความจริงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะไม่มีใครเอาปืนมาจี้ให้พรรคเสนอรายชื่อคนนอก แต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเท่านั้น 


  นอกจากนี้ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการป้องกันและขจัดคนโกงไม่ให้เข้าสู่การเมืองตลอดชีวิต โดย กรธ.ได้วางกลไกตรวจสอบตั้งแต่ขั้นต้น และวางกลไกตรวจสอบระหว่างการดำรงตำแหน่ง หากพบการกระทำความผิดก็ให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ในเรื่องการถอดถอนนั้น ที่ผ่านมาเป็นการโหวตว่าควรพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ แต่คนไทยเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุมิตา อุเบกขา ทำให้วางเฉยไม่ลงคะแนน จึงไม่สามารถถอดถอนใครได้ ถ้าเกิดมีความผิดก็ต้องรับผลไม่ใช่ลงคะแนนว่าควรอยู่หรือไป นอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมว่าอะไรควรทำรือไม่ควรทำด้วย

   
  ในส่วนข้อวิจารณ์ที่บอกว่า กรธ. ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญมากอย่างกว้างขวางนั้น นายมีชัย กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเพียง 16 อย่างเท่านั้น ซึ่งอ้างอิงจากรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 มีเพิ่มเติมคือให้อำนาจวินิจฉัยว่าองค์กรอิสระใดที่ทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ก็ให้พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีในรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ส่วนข้อกังวลที่มีหลายนคนบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่ให้ ส.ส. ช่วยประชาชน เรื่องนี้ก็เป็นการบิดเบือน เพราะรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับที่ผ่านมา เขียนว่าการพิจารณางบประมาณแผ่นดินประจำปี ห้ามไม่ให้ส.ส. และ ส.ว. กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในการนำเงินไปใช้ โดยในอดีตจะใช้วิธีการแปรญัตติ เป็นการร่วมมือกันทำผิดรัฐธรรมนูญทุกองคาพยบ กรธ.จึงเติมว่าถ้าทำแล้วจับได้ ต้องพ้นจากตำแหน่งหมดทุกคน เพราะเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย แต่ ส.ส.ช่วยเหลือประชาชนได้เหมือนเดิม เพียงแค่ห้ามไม่ให้แปรญญัตติเข้ากระเป๋าตัวเอง รวมถึงเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ถ้ายังไม่อุ่นใจเราจะไปทำให้อุ่นใจ ตรงไหนใส่เพิ่มในร่างรัฐธรรมนูญได้เราจะไปใส่ไม่มีปัญหา

   
  นายมีชัย กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมามีพรรคการเมืองบิดเบือนว่า กรธ. วางกรอบการทำงานของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำให้ทำงานบริหารได้ไม่เต็มที่นั้น ไม่เป็นความจริง ขอยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความเป็นสากล คือจะต้องแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศตามวิถีทางของตัวเอง ไม่ได้หมายความว่าจะแตกต่างไปจากประเทศอื่นไม่ได้ ด้วยกลไกที่กรธ.วางไว้จะทำให้การทำงานของรัฐบาลมีกรอบ วินัย พอสมควร ไม่ได้เป็นการสกัดไม่ให้เขาทำตามนโยบายที่คิดขึ้นมา
   

  “มีคนถามว่ารัฐธรรมนูญเราเป็นสากลหรือไม่ ผมก็บอกว่าเป็น หลายเรื่องที่โวยวายแทบเป็นแทบตาย แต่เราไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร เราก็ไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น เรื่องสีผิว เพราะคนอเมริกันเป็นเดือนเป็นร้อนเรื่องนี้มา จึงต้องเขียนเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ประเทศอื่นเขาไม่เดือดร้อน ประเทศไทยก็ไม่มี แล้วก็ไม่เคยได้ยินว่าการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของคนไทยมีเรื่องสีผิวด้วย มีแต่สีคนไทย” ประธาน กรธ. กล่าว
   

  นายมีชัย กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมาเวลาครม.พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้อยู่ไปก่อนจนกว่าจะมีชุดใหม่ทำหน้าที่ แต่เราไม่เคยคิดว่าถ้าทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเพราะการทุจริต เราจะให้เขารักษาการอย่างนั้นหรือ ตนคิดว่าไม่ควร ถ้าพ้นเพราะทุจริตจากหน้าที่เขาควรไปเลย ดังนั้น กรธ. จึงนำร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับของนายบวรศักดิ์ อุวรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มาว่าในช่วงช่องว่าง 5-10 วัน ต้องให้ปลัดกระทรวงดูแลไปก่อนได้ครม.ใหม่
   

  วันที่โพสข่าว : 11 กพ. 2559 เวลา 16:48 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.