วันจันทร์ที่  23 ตุลาคม 2560 เวลา 00:31 น.
 • 15:51 น. Listen

  สปท.เตรียมชงแนวทางปฏิรูปใส่ร่างรัฐธรรมนูญมาตรา269 สัปดาห์หน้า  

   
   
  นายคำนูณ สิทธิสมานโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(วิปสปท.) แถลงว่า ในการประชุมสปท.วันที่ 15-16 ก.พ. จะมีการพิจารณาวาระการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของกมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ใน 3 คณะ ได้แก่ 1.รายงานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนการกำหนดและการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 2.รายงานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน เรื่องบทบาทหน้าที่และการใช้ประโยชน์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 3.รายงานการปฏิรูประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่องพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
   
   
  นายคำนูณ กล่าวว่า นอกจากนี้จะมีการจะมีการพิจารณายกร่างเนื้อหาในมาตรา 269 ของร่างรัฐธรรมนูญ ที่สปท.จะต้องเสนอข้อความบรรจุเรื่องแนวทางการปฏิรูปประเทศในร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้กมธ.ทั้ง 11 คณะ และกมธ.วิสามัญ 1 คณะ รวมทั้งหมด 12 คณะ ได้เสนอข้อความด้านการปฏิรูปประเทศที่จะใส่ในมาตรา 269 ของร่างรัฐธรรมนูญมาเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งหมด 12 อนุมาตรา อาทิ กมธ.ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เสนอแนวทาง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เรื่องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองการปฏิรูปพรรคการเมือง และการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ เที่ยงธรรม การกำกับควบคุมการใช้อำนาจรัฐอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่กมธ.กฎหมายแลกระบวนการยุติธรรม เสนอแนวทางปฏิรูปในทุกด้านให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 64 และ 43 และกมธ.วิสามัญป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบในภาครัฐ เสนอแนวทางให้เกิดผลสัมฤทธิ์สร้างจิตสำนึกของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การให้มีกลไกป้องกันการทุจริตโดยปราศจากการแทรกแซงการเมือง เป็นต้น
   

  วันที่โพสข่าว : 11 กพ. 2559 เวลา 15:51 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!