วันอังคารที่  19 กันยายน 2560 เวลา 22:04 น.
 • 14:00 น. Listen

  นายกฯเข้มกม.ละเมิดลิขสิทธิ์-เตือนรายได้น้อยอย่ารสนิยมสูง

  เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ หรือ คทป. ครั้งที่ 1/2559 โดยก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นปัญหาของประเทศไทยมาโดยตลอดในหลายรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการที่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ รวมทั้งการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความชัดเจน ส่วนงานด้านการปราบปรามก็ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดมากนัก จึงได้หารือกับรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะงานด้านปราบปรามที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือ และ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
    
  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้จำเป็นต้องเข้มงวดการทำงานในทุกเรื่องมากยิ่งขึ้น เพราะเวลาทำงานเหลือน้อยลง เพราะวันข้างจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็ไม่อาจทราบได้ รวมถึงการเลือกตั้งด้วย จึงต้องทำงานอย่างเต็มที่ ตามกรอบที่วางไว้ พร้อมโชว์แผ่นพับแสดงแผนการดำเนินงานของรัฐ เพื่อให้ทุกกระทรวงและทุกหน่วยงาน รับรู้ว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่และปรับกรอบการทำงานให้สอดคล้องกับแผนงานดังกล่าวรวมทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินหน้างานตามเป้าหมายที่วางไว้
      
  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับปัญหาขาดแคลนบุคลากรในทุกหน่วยงานนั้น ทุกหน่วยงานต้องหาทางทำงานร่วมกัน ปรับการทำงาน ให้สอดรับกับบุคลากรที่มี เพราะรัฐไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดสรรข้าราชการให้ครบตามอัตราที่ร้องขอทุกตำแหน่ง ตัวอย่าง เช่น หากต้องเพิ่มข้าราชการ 1 คนต้องใช้เงินถึง 25 ล้านบาท แต่หากยังมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องขออัตราบุคคลเพิ่ม ก็อาจต้องให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. รื้อระบบข้าราชการใหม่ทุกกระทรวง เพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างส่วนราชการต่อไป
        
  จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมเรื่องสำคัญ เรื่องที่จะแก้ไขปรับปรุงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างไร และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เพราะต้องเตรียมการประชุมกับหลายประเทศในประชาคมโลกช่วงเดือนเม.ย.ซึ่งแท้จริงแล้วเราได้ทำมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี แต่จำเป็นต้องขับเคลื่อนให้เร็วขึ้นเพราะวันนี้โลกเปลี่ยนแปลง เรื่องพันธะสัญญาก็มีเยอะและกลุ่มต่าง ๆ ในวันนี้ก็มีมาก ดังนั้นในฐานะที่ไทยเป็นประเทศดำเนินนโยบายการทูตแบบอิสระ ไม่เลือกข้างใคร เพราะเราถือว่าทุกคนเป็นมิตรประเทศเราทั้งสิ้น มากบ้างน้อยบ้าง ก็แล้วแต่การเจรจาตกลงกันไว้อย่างไร ขอให้เข้าใจตรงนี้ 
     
  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า โดยละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งสำคัญที่สุดคือการปลูกจิตสำนึกว่าทำอย่างไรจะไม่ใช้ของปลอม กฎหมายว่าอย่างไรต้องเรียนรู้ ขณะเดียวกันถ้าไม่ใช้ของปลอมก็ต้องส่งเสริมสินค้าโอท็อปให้ตรงกับสิ่งที่อยากใช้และตนคิดว่าเราสามารถทำได้ดีกว่า เพียงแต่ยี่ห้อไม่เหมือน วันหน้าอาจต้องทำยี่ห้อที่ติดตา ติดปาก ติดหูคน เพราะของดีอยู่แล้ว และตนอยากใช้ ถ้าไม่มีซื้อไม่ได้ ก็อย่าใช้ของปลอม และต่อไปต้องมีมาตรการสำหรับผู้ใช้ด้วย จะเอาเพียงคนขายอย่างเดียวไม่พอ ส่วนเรื่องการปราบปรามก็จะต้องบูรณาการกันทุกภาคส่วน ทางฝ่ายตำรวจก็มีฝ่ายที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเฉพาะด้าน ซึ่งจะต้องบูรณาการกับกอ.รมน.กลไกระดับจังหวัด ถ้าเป็นในพื้นที่กทม.ก็ต้องใช้กลไกร่วมกับหน่วยงานของกทม. และผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ นอกจากนี้จะต้องดูเรื่องกฎหมาย ว่ามีเพียงพอหรือยัง และกฎหมายที่จะออกมานั้นทำได้หรือไม่ ถ้าทำไม่ได้จะต้องมีระยะหนึ่งสองสามหรือไม่ เพราะถ้าทำเต็มที่ทุกอย่างแล้วทำไม่ได้ก็จะไม่ผ่านการรับรองของต่างประเทศ รวมถึงการบริการและจดสิทธิบัตรวันนี้ค้างเป็นหมื่นรายการ ซึ่งต้องดูว่าค้างเพราะอะไร หากเจ้าหน้าที่น้อยก็ต้องดูการเพิ่มเจ้าหน้าที่อย่างไร ซึ่งมีหลายวิธีการ ตนได้สั่งไปหมดแล้ว
     
  “เราอย่าคิดว่าเราทำกฎหมายแรงที่สุดแล้วมันจะจบ เพราะคนไทยไม่ชอบกฎหมาย กฎหมายเล็กกฎหมายน้อยเต็มไปหมด คนไทยรักอิสระ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นอย่างนี้ วันนี้จะรสนิยมสูงในขณะที่มีรายได้น้อยไม่ได้ รายได้น้อยก็ต้องใช้ของที่เพียงพอ พอเพียง” นายกฯ กล่าว

  วันที่โพสข่าว : 11 กพ. 2559 เวลา 14:00 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.