วันอาทิตย์ที่  22 ตุลาคม 2560 เวลา 06:05 น.
 • 20:11 น. Listen

  ขึ้นภาษีบุหรี่ขายปลีกเพิ่มขึ้นต่อซอง5-10บาท

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้กฎกระทรวงขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่จาก 87% เป็น 90%  โดยมีผลบังคับใช้วันนี้ (9 ก.พ.2559) เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ สำหรับยาสูบประเภทบุหรี่ ซิกาแรต โดยกำหนดอัตราดังกล่าวให้สูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน และเป็นการสนับสนุนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบของรัฐ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลให้ราคาบุหรี่ปรับขึ้น

  ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาให้ปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ทั้งฝั่งราคาและปริมาณ โดยในฝั่งของราคา ปรับขึ้นจาก 87% เป็น 90% ของราคาซีไอเอฟ (ราคานำเข้า) หรือเต็มเพดาน ส่วนปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 1 บาทต่อกรัม เป็น 1.1 บาทต่อกรัม

  สาเหตุที่ปรับขึ้นอัตราภาษีดังกล่าว เพื่อลดการบริโภคของประชาชนลง ส่วนผลต่อรายได้นั้น รัฐบาลจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขึ้นภาษีดังกล่าวอีก 1.5 หมื่นล้านบาท และในช่วงที่เหลือของปีรายได้รัฐบาลจะเพิ่ม 1.2 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม จะมีผลต่อราคาขายปลีกต่อซองเพิ่มเฉลี่ย 5-10 บาทต่อซอง
   

  วันที่โพสข่าว : 9 กพ. 2559 เวลา 20:11 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!