วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 09:27 น.
 • 16:10 น. Listen

  พะเยารณรงค์ไถกลบลดปัญหาหมอกควัน

  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้แทนหน่วยงานพัฒนาที่ดิน เกษตรจังหวัดฯและสำนักงานปภ.จังหวัดพะเยา เปิดปฏิบัติการรณรงค์และส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่บ้านจว้าใต้ ม.5 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ทำการไถกลบและหว่านพันธุ์พืชสร้างปุ๋ยในดิน ในแปลงนาสาธิตของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร เพื่อลดปัญหาการเผาเศษวัชพืชในพื้นที่แปลงนาของเกษตรกร ซึ่งเป็นแนวทางป้องกันปัญหาหมอกควัน ที่มักกระทบกับการดำรงชีวิตและสุขภาพ ตลอดจนสภาพสิ่งแวดล้อม ในทุกปีช่วงนี้
  นายศุภชัย กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเผาตอซังข้าวในไร่นาทิ้ง เพราะเห็นว่าสะดวก รวดเร็วในการเตรียมดิน แต่ในความเป็นจริงการเผาตอซัง ฟางข้าว จะทำให้ดินเสื่อม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และผลที่เกิดจากการเผาคือก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกและเกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดขึ้นทุกปีเป็นประจำ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันปลูกฝังจิตสำนึกให้เกษตรกรงดเผาตอซัง และสนับสนุนให้ใช้วิธีไถกลบซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรเองและสุขภสาพของคนทั้งจังหวัดโดยรวมทั้่งนี้ ในงานมีการจัดการแข่งขันการไถกลบแข่งกันของเกษตรกร มีการแจกเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยและสารเร่งจุลินทรีย์ให้กับเกษตรกรฟรี

  วันที่โพสข่าว : 9 กพ. 2559 เวลา 16:10 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!