วันศุกร์ที่  20 มกราคม 2560 เวลา 08:42 น.
  • 15:01 น. Listen

    อำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่รณรงค์งดเผาลดหมอกควันทำแนวกันไฟ

    นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดโครงการวันรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า อำเภอแม่วาง ประจำปี 2559 โดยมีนายจิระชาติ ซื่อตระกูล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นางเกศรินทร์ ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนให้การต้อนรับ โดยมีขบวนแห่พร้อมถือป้ายรณรงค์งดเผาป่าลดหมอกควันไฟป่าเดินเข้ามายังลานพิธี จากนั้นประธานได้มอบธงขาวให้หน่วยงานต่างๆก่อนนำกล่าวคำสาบานตนเอง จากนั้นจึงลั่นฆ้องเปิดงาน โดยผู้ร่วมงานได้ช่วยกันทำแนวกันไฟบริเวณภูเขาด้านต่างๆในพื้นที่เพื่อกันไฟป่าด้วย

    นางเกศรินทร์ ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เปิดเผยว่า ปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เป็นแม่งานในการจัดกิจกรรม เพราะพื้นที่ตำบลแม่วินเป็นจุดฮอทสปอร์ตหลักในพื้นที่อำเภอแม่วาง โดยเฉพาะช่วงเกิดหมอกควันไฟป่าในปีที่ผ่านๆมา โดยรณรงค์งดเผาในห้วง 60 วัน ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 15 เม.ย.2559 ซึ่งปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศให้แก่อำเภอแม่วาง ที่สามารถแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อำเภอโซนกลาง ได้สัมฤทธิ์ผล โดยสามารถลดปริมาณจุดความร้อนจำนวน 52 จุดเหลือเพียง 8 จุด

    วันที่โพสข่าว : 9 กพ. 2559 เวลา 15:01 น.


ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.