วันอังคารที่  17 ตุลาคม 2560 เวลา 12:59 น.
 • 20:56 น. Listen

  สั่งสถานทูต-กงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก แจงนานาชาติมาตรการคุมเข้มซิกา 

   
   
   
     
  นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ กรณีที่มีรายงานว่ามีการพบผู้ป่วยติดโรคไข้ซิกาในประเทศไทย ว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการชี้แจงต่อนานาประเทศว่ากรณีดังกล่าวเป็นการติดเชื้อที่เกิดขึ้นโดยลาพัง และไม่ได้สะท้อนว่า มีการระบาดของโรคไข้ซิกาในประเทศไทย โดยไทยได้มีมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคนี้อย่างต่อเนื่องใน 4 ด้าน ได้แก่ (1)การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (2) การเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา (3) การเฝ้าระวังในหญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ออกผื่นหรือทารกแรกเกิดที่มีความพิการแต่กำเนิด และ(4) การเฝ้าระวังกลุ่มอาการทางระบบประสาท และได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค เตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษา และการดาเนินการควบคุมแมลงพาหะนำโรค
    
  "กระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่า สถานการณ์ของโรคไข้ซิกาในไทยยังไม่อยู่ในขั้นของการระบาด ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Center for Disease Control - CDC) ของสหรัฐอเมริกา อีกทั้ง ตั้งแต่มีรายงานจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีประเทศใดที่ห้ามการเดินทางมายังประเทศไทย เพียงแต่กาหนดข้อพึงระวังในการเดินทางมายังประเทศไทยเท่านั้น" นายเสข กล่าว 
   
   

  วันที่โพสข่าว : 6 กพ. 2559 เวลา 20:56 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!