วันจันทร์ที่  23 ตุลาคม 2560 เวลา 00:37 น.
 • 18:03 น. Listen

  “จุรินทร์” เชื่อ “ประยุทธ์” ยังเดินตามโรดแมป

    
    
   
    
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนยังเชื่อว่าจนถึงขณะนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังประสงค์จะให้ทุกอย่างเดินหน้าไปตามโรดแมป หรือตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่ง คสช.และผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมกันทำอย่างน้อย 3 เรื่องจึงจะบรรลุได้คือ 1.กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะต้องปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาต้นร่างรัฐธรรมนูญในบางประเด็น เพื่อให้รัฐธรรมนูญสมบูรณ์ขึ้น มีข้อขัดแย้งน้อยลงและเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้น เพื่อให้สามารถผ่านประชามติไปได้ เพราะหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อโรดแมป และคสช.อย่างแน่นอน
   
  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า 2. ต้องแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อให้เกิดความชัดเจนทั้งในประเด็นเกณฑ์ตัดสินการออกเสียงประชามติ ว่าจะใช้เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์ลงประชามติ หรือของผู้มาใช้สิทธิ์ลงประชามติ และในประเด็นหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ จะต้องมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป เช่น จะต้องตั้งกรรมการขึ้นมายกร่างใหม่อีก แล้วไปทำประชามติวนเวียนไม่รู้จบหรือจะมีการหยิบยกรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่ง ในอดีตขึ้นมาปรับปรุงแล้วประกาศใช้ หรือจะทำอย่างไร เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว ว่าหากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านประชามติจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มองเห็นว่าหากรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ประกอบกับจะได้นำเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรจะลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
   
  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า 3.หากรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ กรธ.จะต้องเร่งทำกฎหมายลูกให้แล้วเสร็จให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ ในโรดแมป
   
  “โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการบรรจุเนื้อหาสกัดกั้นพวกซื้อเสียงและทุจริตคอรัปชั่นไม่ให้สามารถเข้าสู่ระบบการเมืองได้อีก แต่ขณะเดียวกันก็อยากเห็นประชาชนได้รับหลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วม ไม่น้อยไปกว่าที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 50 และอยากเห็นระบบการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการตลอดจนองค์กรอิสระ สามารถตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันได้อย่างมีดุลยภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชน แต่ดูเหมือนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีจุดที่ควรต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่บางเรื่อง ที่สำคัญผมยังอยากเห็นเงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สามารถทำได้ไม่ยากจนเกินไป เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยในอนาคตสามารถทำได้” นายจุรินทร์ กล่าว
    

  วันที่โพสข่าว : 6 กพ. 2559 เวลา 18:03 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!