วันจันทร์ที่  25 กันยายน 2560 เวลา 15:03 น.
 • 17:04 น. Listen

  กต. เผย ไทย เสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รอบที่2แล้ว 

   
     
  กระทรวงการต่างประเทศ --  6 ก.พ.59 -- กต. เผย ไทย เสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รอบ2 ต่อยูเอ็นแล้ว ชี้ มีเนื้อหาคลอบคลุม "สิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญ - กระบวนการปฏิรูปประเทศ - การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนคนในชาติ" 
      
  นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council - HRC) และมีกำหนดนำเสนอรายงานประเทศในช่วงการประชุมคณะทำงาน UPR สมัยที่ 25 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
       
  นายเสข กล่าวว่า กระบวนการจัดทำรายงาน UPR รอบนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ยกร่างและปรับปรุงร่างรายงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคประชาสังคม ผ่านกลไกคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก UPR โดยมีการหารือกลุ่มย่อยเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนรายประเด็น และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.อุดรธานี จ.ตาก จ.สงขลา และกรุงเทพฯเพื่อให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม รวมถึงรายงานพัฒนาการการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจาก UPR รอบที่1 จึงเป็นรายงานที่นำเสนออย่างสมดุลสะท้อนทั้งพัฒนาการและความท้าทายที่ต้องเร่งแก้ไข 
   
  นายเสข กล่าวอีกว่า ในรายงานมีสาระสำคัญครอบคลุมประเด็น ได้แก่ (1) พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญในเรื่องรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรอบด้านกฎหมาย กลไกด้านสิทธิมนุษยชน ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (2) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิด้านการพัฒนาและการขจัดความยากจน สิทธิในการทำงาน สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิด้านการศึกษา (3) กระบวนการปฏิรูปประเทศ และ (4) ความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวม    
  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างรายงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 และกระทรวงการต่างประเทศได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ HRC แล้ว ซึ่งสำนักเลขานุการ HRC จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งแปลเป็นภาษาทางการของ UN ภาษาอื่นๆ ต่อไป 
   
   
   

  วันที่โพสข่าว : 6 กพ. 2559 เวลา 17:04 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.