วันอาทิตย์ที่  22 ตุลาคม 2560 เวลา 06:01 น.
 • 11:59 น. Listen

  คสช.สั่งเลิกเวทีวิพากษ์ร่างรธน.ของนิด้า

  นายบรรเจิด  สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)กล่าวว่า งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญปฏิรูปได้จริงหรือ” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 5 ก.พ. ได้ถูกยกเลิก เนื่องจากฝ่ายความมั่นคงมีความกังวล จึงขอให้เลิกจัดซึ่งเมื่อถูกห้ามก็จะไม่จัด ทั้งนี้ไม่ทราบเหตุผลว่าฝ่ายความมั่นคงกังวลอะไร แต่การไม่ให้จัดจะเกิดภาพเสียมากกว่า ทั้งนี้สาระสำคัญของเวทีดังกล่าวจะเป็นการชี้ให้เห็นภาพรวมของร่าง รธน. ทั้งฉบับ ทั้งในเรื่องการเมือง สิทธิมนุษยชน แต่เมื่อไม่ให้จัดก็ทำไม่ได้


  นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกกรธ.และเป็นหนึ่งในอาจารย์นิด้า กล่าวว่าตนไม่ทราบว่างานที่จะจัดได้ถูกยกเลิก แต่ตนมองว่าการที่ถูกสั่งให้งด ต้องมองสองมุมคือ 1.นักวิชาการเมื่ออ่านทั้งฉบับและอยากให้ความเห็นว่าประเด็นใดยังไม่ได้ครองคลุมหรือระบุไว้  ซึ่งแนวทางของนิด้า ที่ผ่านมาไม่เคยมีประเด็นโต้แย้งใดๆ นายบรรเจิดและนิด้า เคยมีส่วนร่วมร่างมาแล้วหลายฉบับ คงไม่ได้เสนอในประเด็นี่ปฏิเสธแต่เพียงอย่างเดียว  2.ขณะที่ทางคสช.ก็เข้าใจว่าต้องคอยประคองสถานการณ์ เพราะหลังจากการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ก็มีคนปลุกระดม  ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนตัดสินใจด้วยตนเองไ ม่ใช่เพราะมีคนมาชี้นำ  ตนเข้าใจสองฝ่าย  แต่เชื่อว่า หากจะจัดอีกก็สามารถพูดคุยกับคสช.ได้ “ผมคิดว่าคสช.เกรงว่าการจัดเวทีวิชาการจะคุมไม่อยู่ และอาจทำให้ประชาชนสับสนนอกจากรับฟังจากคนใกล้ตัวหรือไม่ฟังรอบด้านเช่ในปี 2550  ที่เกิดขึ้นบ่อยๆแต่ก็ไม่ทำอะไร คสช. ไม่อย่ากให้เกิดเรื่องดังกล่าว”

  วันที่โพสข่าว : 4 กพ. 2559 เวลา 11:59 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!