วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 09:21 น.
 • 16:26 น. Listen

  วิป 3 ฝ่ายเห็นชอบให้“ปฏิรูป” เป็น 1 หมวดในรธน. เล็งให้สปท.ถก กรธ.รับทราบ   

    
    
    
  เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (วิปแม่น้ำ 3 สาย) ว่า ที่ประชุมหารือ 2-3 ประเด็น คือ เรื่องร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปเรื่องการศึกษาและปฏิรูปตำรวจบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล โดยเว้นว่างให้สามารถเพิ่มเติมการปฏิรูปด้านอื่นได้นั้น โดยเบื้องต้นรัฐบาลได้ดำเนินการทั้ง 2 เรื่องไปแล้ว แต่ยังรอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ส่งข้อเสนอเพิ่มเติมมาถึงรัฐบาลเพื่อนำมาพิจารณาให้สอดคล้องและเดินหน้าทำงานร่วมกันต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนั้นที่ประชุมได้มอบหมายสปท.ให้เร่งรัดดำเนินการปฏิรูปตามกรอบแนวทางหลัก 5 เรื่อง คือ การป้องกันการทุจริต ลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคม การปฏิรูปการเมือง ระบบบริหารราชการ เรื่องกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังพูดคุยแนวทางดำเนินงานปฏิรูปในอนาคต ตามที่ส่วนราชการได้รายงานผลข้อเสนอด้านการปฏิรูปในหน่วยงาน 3 เรื่อง คือ การปฏิรูปภาคเกษตร การประเมินสภาพระบบของสิ่งแวดล้อม และเรื่องขยะชุมชน โดยวิป 3 ฝ่าย เห็นว่าข้อเสนอของส่วนราชการนั้นสอดคล้องกับความเห็นของสปท.และสนช.และจะทำรายงานให้นายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้ส่วนราชการรับทั้ง 3 เรื่องไปดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามที่ประชุมรับทราบการนัดพบปะหารือระหว่างกรรมาธิการของสปท.12 ชุด และสนช. 17 ชุด เพื่อหารือประเด็นการปฏิรูปกฎหมายให้เกิดความเชื่อมโยงกัน เมื่อคุยกันแล้วเห็นว่าจะต้องคุยร่วมกับวิป 3 ฝ่าย ก็ยินดีที่จะหารือกับกรรมาธิการของทั้งสองคณะต่อไป
   

  นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับประเด็นการปฏิรูปที่ก่อนหน้านั้นวิป 3 ฝ่าย หารือกันว่าต้องมีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนว่าเรื่องใดควรดำเนินการก่อนหลัง โดยจะต้องพิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จะกำหนดไว้ว่าให้ทำเรื่องใด เพราะขณะนี้ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าจะต้องทำเรื่องการศึกษาและการปฏิรูปตำรวจ ที่จะต้องทำตามนั้น และท้ายสุดจะต้องดูรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์อีกด้วยว่าจะมีการกำหนดประเด็นปฏิรูปเรื่องอื่นเพิ่มหรือไม่ หากมีการกำหนดไว้ก็ต้องทำตามเร่งด่วน ทั้งนี้รัฐบาลและวิป 3 ฝ่าย ยังยึดกรอบ 5 ประเด็นในการปฏิรูปเช่นเดิม สำหรับบางเรื่องสามารถเดินหน้าได้ก็ทำไป เพราะการปฏิรูปไม่ได้เสร็จสิ้นภายในเวลา 1 ปี 6 เดือน บางอย่างต้องใช้เวลา อะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศและเดินหน้าได้โดยที่ความเห็นของทั้งสภาสอดคล้องกันก็ทำได้ทันที ทั้งนี้เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมหารือเห็นตรงกันว่าควรกำหนดเรื่องการปฏิรูปไว้เป็นหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพื่อให้การปฏิรูปเป็นภาคบังคับให้ทุกรัฐบาลต้องมาทำต่อเนื่องเพราะกำหนดไว้รัฐธรรมนูญ แต่วันนี้มีการบัญญติไว้ในบทเฉพาะกาลเท่านั้น ซึ่งสปท.เห็นด้วยจึงเป็นเรื่องที่สปท.และกรธ.ไปคุยกัน ขณะนี้ที่ครม.ได้คุยกันแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติในประเด็นนี้ ซึ่งตนจะนำความเห็นนี้เสนอให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รับทราบต่อไป ซึ่งก่อนหน้านั้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดไว้ในหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญ

   
  ผู้สื่อข่าวถามว่าในที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ได้พิจารณาประเด็นใดบ้างที่จะส่งความเห็นถึงกรธ.อย่างไรบ้าง นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า ได้พิจารณาสาระสำคัญ ความเห็นรวมและคำถามต่างๆ โดยให้รัฐมนตรีแต่ละคน กลับไปพิจารณาทำความเห็นส่งถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 10 ก.พ.นี้
    

  วันที่โพสข่าว : 3 กพ. 2559 เวลา 16:26 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!