วันเสาร์ที่  23 กันยายน 2560 เวลา 09:04 น.
 • 19:46 น. Listen

  “อู๊ดด้า”ชี้ 5 ข้อดีร่างรธน. ยันดูร่างละเอียดอีกรอบ

   
   


   
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะทำงานด้านพิจารณากฎหมายรัฐธรรมนูญ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญว่า ถ้าดูคร่าวๆแล้วจะเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีข้อดีหลายข้อและข้อเสียที่ควรจะได้รับการปรับปรุงอยู่บางส่วน สำหรับข้อดีนั้น จะขอยกตัวอย่างสัก 5 ข้อ เช่น 1.การตัดสิทธิ์ไม่ให้คนทุจริตคอรัปชั่นและคนโกงเลือกตั้งลงเล่นการเมืองตลอดชีวิต 2.การให้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)สามารถหยิบยกกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือกรรมการองค์กรอิสระอื่นมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตขึ้นมาไต่สวนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีผู้ร้องเสมอไป


  3. การเพิ่มหมวดใหม่ในเรื่องหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่ระบุไว้ชัดเจนว่าให้คนไทยทุกคนมีหน้าที่ ต้องไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ ขณะเดียวกันรัฐก็มีหน้าที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงภัยอันตรายที่เกิดจากการทุจริตทั้งในภาครัฐและเอกชนและต้องจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดการทุจริตอย่างเข้มงวด

   
  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า4. การให้อำนาจ องค์กรอิสระคือ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) , ป.ป.ช. และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)สามารถมีมติร่วมกันเพื่อทักท้วงรัฐบาลกรณีที่มีการดำเนินนโยบายบางนโยบายที่กำลังก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบการเงินการคลังของประเทศอย่างรุนแรงได้ เช่นกรณีโครงการรับจำนำข้าว แต่ถ้ารัฐบาลไม่ยินยอมรับฟังคำทักท้วง รัฐบาลก็จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองตามรัฐธรรมนูญในอนาคต

   
  5. การให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัย เพื่อหาข้อยุติในประเด็นที่ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญเพื่อให้สังคมได้มีข้อยุติร่วมกัน รวมทั้งในภาวะวิกฤติ ผมเห็นว่าก็ยังดีกว่าให้มีการตั้งองค์กรใหม่คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.)ขึ้นมาและให้ คปป.เป็นผู้วินิจฉัย
   

  นายจุรินทร์ กล่าวว่า หลังจากได้ดูร่างทั้งหมดโดยละเอียดอีกรอบแล้ว ตนจะช่วยให้ความเห็นอีกครั้งในประเด็นที่คิดว่าควรจะได้มีการปรับปรุง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่จะได้นำไปขบคิดและทบทวนต่อไป เพื่อให้รัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ์ มีข้อโต้แย้งน้อยลงและเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้น

  วันที่โพสข่าว : 31 มค. 2559 เวลา 19:46 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้