วันศุกร์ที่  20 ตุลาคม 2560 เวลา 21:35 น.
 • 14:57 น. Listen

  สุริยะใสจี้ กรธ.ทบทวน 6 ประเด็น

  เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2559 นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต และ ผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญว่า"ผมเห็นว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญในขณะนี้มีหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยเจตนาอยากปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญให้ดีขึ้นกว่าเดิมและเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปจริงๆ และกลุ่มการเมืองที่มองร่างรัฐธรรมนูญเฉพาะส่วนที่ตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสีย อีกกลุ่มจะเป็นกลุ่มที่ตั้งธงคว่ำร่างฯไว้ก่อนแล้วและพยายามขยายจุดอ่อนของร่างฯ ไปเพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่างทางการเมือง ฉะนั้นสังคมต้องพิจารณากระแสวิพากษ์ร่างฯอย่างรู้เท่าทัน เพื่อไม่ไปอยู่ในเกมปลุกปั่นบางอย่างจนเลยเถิดและไม่นำไปสู่การปฏิรูปประเทศแต่อย่างใด
   
  อย่างไรก็ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีจุดอ่อนอยู่หลายจุดหลายประเด็นอย่างน้อย 6 ประเด็นต้องได้รับการทบทวนปรับปรุงดังนี้

  ประเด็นแรก ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมหรือใบเลือกตั้งใบเดียว เป็นระบบที่มีจุดบอดและบิดเบือนเจตนารมณ์ของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
   
  ประเด็นที่ 2 สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนอ่อนกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 2540 และฉบับ 2550 อยู่มากทีเดียว ทั้งสิทธิผู้ด้อยโอกาส คนพิการ แรงงาน ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของประชานหดหายไปเยอะ เช่น หลักการในมาตรา 190 การทำสนธิสัญญาหรือข้อตกลงต่างประเทศก็ถูกกันออกไป
   
  ประเด็นที่ 3 รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่รัฐต้องถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ในรัฐธรรมนูญ 2550 ถูกตัดทิ้งออกไปหมด ซึ่งอาจเปิดช่องให้มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปิดทางให้นายทุนมาครอบครองในที่สุด
   
  ประเด็นที่ 4 เพิ่มอำนาจองค์กรอิสระมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านๆ มา แต่ไม่ได้วางมาตรการในการสรรหาที่โปร่งใส ชอบธรรมและการกำกับตรวจสอบองค์กรเหล่านี้ได้ของประชาชน
   
  ประเด็นที่ 5 ประเด็นการกระจายอำนาจและการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนื้อหาอ่อนกว่าร่างรัฐธรรมนูญของ อ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ถูกคว่ำไป
   
  ประเด็นที่ 6 ไม่มีกลไกขับเคลื่อนเรื่องปรองดองที่ชัดเจน ทั้งที่เป็น 1 ใน 6 หลักการสำคัญของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งแต่แรก
   
  ผมยังเชื่อว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจะทบทวนปรับปรุงเนื้อหาให้ดีขึ้น และอยากให้ทุกฝ่ายเสนอแนะโดยเอาเป้าหมายการปฏิรูปเป็นตัวตั้ง ทั้งนี้ในส่วนของสถาบันปฏิรูปประเทศไทย ม.รังสิตจะร่วมกับกลุ่มนักวิชาการสยามประชาภิวัฒน์และเครือข่ายประชาสังคมจัดวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญเวทีแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น.ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า"

  วันที่โพสข่าว : 31 มค. 2559 เวลา 14:57 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!