วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 18:32 น.
 • 10:12 น. Listen

  สวนดุสิตโพลประชาชนไม่มั่นใจร่างรธน.จะผ่านประชามติ

  สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชน สะท้อนความคิดเห็นถึงการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ การทำประชามติ ว่าจะ รับร่างหรือ ไม่รับร่าง ขณะที่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แถลงเปิดรัฐธรรมนูญร่างแรก ฉบับปฏิรูปประเทศ 270 มาตรา เน้นปราบทุจริตอย่างจริงจัง และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเสนอความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะปรับแก้ไข ภายใน 15 ก.พ. นี้ เพื่อให้ได้ร่างฉบับสมบูรณ์ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศชาติ

  โดยผลการสำรวจ ประชาชน 1,338 คน ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม พบว่า ประชาชนร้อยละ 41.42 จะไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แน่นอน ร้อยละ 37.67 ไม่แน่ใจ ขณะที่ ร้อยละ 20.91 ไม่ไป ร้อยละ 83.11 ระบุ ต้องฟังจากกระแสสังคมเสียงส่วนใหญ่ในการพิจารณา รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 79.52 ระบุ เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่ายมีความเป็นธรรม ร้อยละ 77.43 เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน

  สำหรับร่างรัฐธรรมนูญแบบไหน ที่ประชาชนจะรับร่าง พบว่า ร้อยละ 78.48 ระบุเป็นไปตามหลักสากล ประชาธิปไตย ร้อยละ 67.86 ยุติธรรมคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ร้อยละ 57.10 มีกฎหมายบทลงโทษที่เหมาะสมชัดเจน ส่วนรัฐธรรมนูญแบบไหนที่ประชาชนจะไม่รับร่างร้อยละ 75.78 ไม่เป็นกลางเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง ร้อยละ 70.40 ปิดกั้นการแสดงความเห็น ประชาชนไม่มีส่วนร่วม ร้อยละ 63.23 เนื้อหาไม่ชัดเจนเข้าใจยาก

  เมื่อถามว่า ร่างรัฐธรรมนูญที่จะต้องทำประชาพิจารณ์ฉบับนี้ จะผ่านการ รับร่าง หรือ ไม่รับร่างร้อยละ 60.92 ไม่แน่ใจ เพราะมีประเด็นที่สร้างความขัดแย้งตลอด ร้อยละ 22.62 รับร่าง เพราะอยากเห็นบ้านเมืองพัฒนา เชื่อรัฐธรรมนูญนี้จะต้องดี มีเพียงร้อยละ 16.46 ไม่รับร่าง เพราะไม่ว่าจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับใด บ้านเมืองก็ยังคงวุ่นวาย เนื้อหาไม่ชัดเจน

  วันที่โพสข่าว : 31 มค. 2559 เวลา 10:12 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!