วันพุธที่  18 ตุลาคม 2560 เวลา 23:30 น.
 • 19:50 น. Listen

  น่านเร่งช่วยเกษตรกรผลกระทบจากภัยหนาว

  29 มกราคม 2559 ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ประชุมปศุสัตว์อำเภอ ทั้ง 15 อำเภอด่วน สืบเนื่องจาก โค กระบือ ตายจากภัยหนาว เมื่อ 26-28 มค59 ใน 5 อำเภอ เวียงสา ทุ่งช้าง บ่อเกลือ แม่จริม เฉลิมพระเกียรติ โคตาย 49 กระบือตาย 20 ตัว รวม 69 ตัว
  นายนายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดน่าน กล่าวถึงสาเหตุเปิดประชุมด่วน ปศุสัตว์อำเภอทั้ง 15 อำเภอ จังหวัดน่าน สืบเนื่องจากจากจังหวัดน่าน มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวและฝนตกติดต่อกันทุกพื้นที่ในจังหวัดน่าน มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงเนื่องจากอุณหภูมิลดลงกะทันหัน จังหวัดน่านมีความสูญเสียมากกว่าจังหวัดอื่น เมื่อ 26 – 28 ม.ค. ความเสียหายอยู่ในระหว่างดำเนินการประเมินราคา ส่วนการช่วยเหลือในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกำลังดำเนินการ
  เรื่องนี้ อธิบดีอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการด่วนมาให้ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เร่งดำเนินการให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวัง เตือนเกษตรกรถ้ามีเหตุการณ์เช่นที่ผ่านมาให้นำสัตว์เลี้ยงโคกระบือ เข้าคอกที่หาที่กันลมกันฝน สามารถป้องกันลมฝนอากาศหนาวได้ พร้อมก่อไฟให้ความอบอุ่นสัตว์เลี้ยงด้วย อย่าปล่อยไว้กลางแจ้ง ส่วนสัตว์ปีกต้องมีแกลบหรือฟางรองรังเพิ่มความอบอุ่น ในกรณีที่มีสัตว์ตายให้ดำเนินการระเบียบของกรมฯ พร้อมให้รายงานผลการปฏิบัติทุกวันศุกร์ก่อนเที่ยง
  นายณัฏฐวิกร คำมณีวณิชวงศ์ สัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำหรับยอดโคกระบือที่ตาย สาเหตุเหตุจากภัยหนาวห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ 26 – 28 ม.ค.สรุปได้ จาก 6 อำเภอ มีโคกระบือตาย 107 ตัว โค 78 ตัว กระบือ 29 ตัว รวม 107 ตัว เกษตรกร ได้รบความเดือดร้อน 71 ราย แยกเป็น อ.เวียงสา โคตาย2 ตัว อ.ท่าวังผา ควายตาย 3 ตัว อ.เฉลิมพระเกียรติ โคตาย 31 ตัว กระบือตาย 14 ตัว อ.บ่อเกลือ โคตาย 27 ตัว ควายตาย 27 ตัว ทุ่งช้าง โคตาย 2 ตัว อ.แม่จริม โคตาย 16 ตัว
  นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผวจ.น่าน กล่าวว่า จังหวัดน่านมีโคกระบือตาย 107 จากอากาศที่หนาวเย็น ยังไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อน ที่ผ่านมามีโรคระบาดสัตว์ที่ทำให้โคกระบือตายไม่ถึง 20 ตัว ครั้งนี้นับเป็นวัติการณ์ มีราษฏร 71 รายที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างหนัก โดยเฉพาะ เกษตรกร อ.เฉลิมพระเกียรติ มีโคตาย 31 ตัว กระบือตาย 14 ตัว รวม 45 ตัว เกษตรกร 32 รายได้รับความเดือดร้อน เป็นประวัติการ ของการสูญเสีย จังหวัดได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือ มอบหมายให้ สนง.ปภ.จ.น่าน ดำเนินการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่ 26–28 ม.ค.ตามเกณฑ์การช่วยเหลือ พื้นที่ที่มีโคกระบือตาย 107 ตัว ทั้ง 6 อำเภอ อุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส ติดต่อกันเกิน 3 วัน เพื่อนำเงินมาช่วยเหลือเกษตรกรทั้ง 71 ราย โดยด่วน ในส่วนของศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวและกาชาดจังหวัดน่านกำลังดำเนินการที่จะเข้าไปช่วยเหลือด่วน

  วันที่โพสข่าว : 29 มค. 2559 เวลา 19:50 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!