วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 18:25 น.
 • 12:54 น. Listen

  ผบ.ตร.ตั้ง ผบก.ตม.เป็นรองโฆษก ตร.แทน

  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) วันที่ 29 ม.ค.2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 46/2559 เรื่องเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 595/2558 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรองโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนการปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(4 ) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามนัยคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังกล่าว โดยแต่งตั้งให้ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจคนเข้าเมือง ปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แทน พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ส่วนข้อความอื่นให้เป็นไปตามเดิม ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2559

  วันที่โพสข่าว : 29 มค. 2559 เวลา 12:54 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!