วันศุกร์ที่  20 ตุลาคม 2560 เวลา 21:28 น.
 • 17:00 น. Listen

  รองนายกฯลงพื้นที่รับมือภัยแล้งภาคอีสานตอนบน

  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเซนทารา คอนเวนชั่น ขอนแก่น พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้ติดตามการปฏิบัติราชการและมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด โซนภาคอีสานตอนบน ซึ่งมีเขตตรวจราชการ 3 เขตคือ เขต 10 อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย และบึงกาฬ เขต 11 สกลนคร มุกดาหาร และนครพนม และเขตตรวจ 12 ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด


  รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากรองนายกรัฐมนตรี และรับทราบผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ๆ ละ 5,000,000 บาท รวมทั้งการเตรียมการป้องกันภัยแล้ง โดยแต่ละเขตตรวจราชการได้หารือกันถึงความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการที่จะขอรับการการสนับสนุนจากทางรัฐบาล


  พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงมาตรวจและกับการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคเป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามที่รับผิดชอบใน 3 เขต 12 จังหวัด ซึ่งการมาวันนี้เพื่อมาดูการปฏิบัติงานและช่วยเสนอแนะแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดต่างๆเกิดความราบรื่นตามกฎกติกา หากมีข้อเสนอแนะหรือปัญหาใดๆก็จะรับไปประสานต่อเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนอีกเรื่องคือการใช้งบกลางหรืองบเร่งด่วนว่าใน 12 จังหวัดมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไรในการของใช้งบประมาณ การของบไปแล้วไม่ได้ติดขัดเรื่องอะไรก็จะนำมาพิจารณา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยได้ขอสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการขุดลอกคลองน้ำ การสร้างฝายเก็บกักน้ำ


  “คณะทำงานได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อนำเสนอปัญหาที่จำเป็นในการแก้ไขเร่งด่วนของแต่ละจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการขุดลอกคลองน้ำ งานเกี่ยวกับถนน งานด้านการสร้างความปรองดองและความมั่นคงต่างๆ ก่อนที่จะนำมาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง โดยวันนี้ก็ได้มีการสรุปและเห็นชอบในหลักการของโครงการต่างๆ ที่ทั้ง 12 จังหวัดได้นำเสนอขึ้นมา ในขั้นตอนต่อไปก็คือการนำยอดงบประมาณต่างๆ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์ราคาหรือไม่เพื่อให้เป็นตามระเบียบทางราชการ แต่ในเบื้องต้นได้อนุมัติในขั้นหลักการไปแล้ว แต่จะมีผลผูกพันก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณก่อน ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกับคณะทำงานกลั่นกรองอีกครั้ง อย่างไรก็ตามจากที่ผ่านมาการดำเนินงานจะทำได้ค่อนข้างช้า แต่โครงการทั้งหมดคาดว่าต้นเดือนมีนาคมจะสามารถดำเนินการได้ และแล้วเสร็จก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝน”

  วันที่โพสข่าว : 28 มค. 2559 เวลา 17:00 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!