วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 07:32 น.
 • 16:33 น. Listen

  มีชัยคาดอาจต้องเลื่อนเลือกตั้งตามโรดแม็ปไปปลายปี60

  เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2559 เวลา 13.30 น. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชี้แจงต่อประเด็นการกำหนดเงื่อนไขด้านเวลาต่อการดำเนินงานที่สำคัญจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ ว่า หลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านประชามติแล้ว กรธ.มีเวลา 8 เดือนเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่สำคัญประมาณ 10 ฉบับโดยถือว่าเป็นการทำงานที่ยากแบบหืดขึ้นคอ เพราะมีเวลาจำนวนน้อยมาก ดังนั้น กรธ. ต้องยกร่างกฎหมายลูกและกฎหมายที่สำคัญให้เสร็จเดือนละ 1 ฉบับ การจัดทำร่างกฎหมายลูกดังกล่าว กรธ.จะให้ผู้ที่เชี่ยวชาญมาร่วมพิจารณาด้วยเพื่อให้ทำงานได้รวดเร็ว

  ส่วนกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าการให้เวลาทำกฎหมายลูกดังกล่าวนานเกินไป ขอให้คนผู้นั้นมายกร่างกฎหมายเอง ทั้งนี้อาจมีความเป็นไปได้ที่จะลดเวลาทำกฎหมายลูกและกฎหมายอื่นที่สำคัญลงอีก 2-3 เดือน หากคนทำงานสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงและเมื่อกรธ.ยกร่างกฎหมายลูกและกฎหมายแต่ละฉบับแล้วเสร็จ จะทยอยส่งให้สภานิติบัญญัติ (สนช.) พิจารณาโดยกำหนดเงื่อนไขให้สนช.พิจารณาร่างกฎหมายลูกแต่ละฉบับให้เสร็จภายใน 60 วัน และหลังจากที่ผ่านวาระสามที่สมาชิกสนช.ให้ความเห็นชอบแล้ว ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องนำไปรับฟังความเห็นขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าเนื้อหามีประเด็นที่ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้หรือไม่ โดยให้เวลาองค์กรที่เกี่ยวข้องส่งความเห็นกลับมายังสนช.ภายใน 10 วัน ทั้งนี้หากองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องมีข้อทักท้วง ในบทเฉพาะกาลกำหนดกลไกให้สนช.ต้องนำมาพิจารณาอีกครั้ง โดยให้เป็นการหารือร่วมกันระหว่างสนช.และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลูก แต่หากองค์กรอิสระไม่ทักท้วงจะเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

  “หากไม่มีสนช.จะไม่มีใครออกกฎหมายที่ต้องใช้เลือกตั้ง และไม่มีทางที่จะจัดการเลือกตั้งได้ เพราะการเลือกตั้งต้องการใช้กฎหมายหลายฉบับ และที่สำคัญรายละเอียดของรัฐธรรมนูญที่สร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้ใจต่อการทำงานขององค์กรอิสระทั้งหลายต้องไปปรับแก้กฎหมายลูกให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มิเช่นนั้นรัฐธรรมนูญจะบังคับไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญถือเป็นกรอบใหญ่ที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนและต้องการออกกฎหมายลูก หากไม่ออกกฎหมายลูกก็ใช้ไม่ได้ การเลือกตั้งก็มีไม่ได้ พรรคการเมืองก็เดินหน้าไม่ได้” นายมีชัย กล่าว

  เมื่อถามถึงการให้สิทธิสนช.ลาออกภายใน 90 วันเมื่อรัฐธรรมนูญใหม่มีผลบังคับใช้ ห่วงผลกระทบต่อการพิจารณากฎหมายลูกหรือไม่หากสนช.ลาออกจนไม่ครบองค์ประชุม นายมีชัย กล่าวว่า“ให้มันรู้กันไปว่า สนช. ทั้ง 200 คนจะไปสมัครรับเลือกตั้งก็เอา ก็ไม่เป็นไร คสช. ยังอยู่และมีอำนาจที่แต่งตั้งสนช.ใหม่ได้ ผมมองว่าการให้สนช. ลาออกก่อนไปสมัครรับเลือกตั้งถือว่าสร้างความเป็นธรรมที่สุดแล้ว”
  ประธานกรธ. กล่าวด้วยว่า ส่วนที่กำหนดให้จัดการเลือกตั้ง ส.ส. และการเลือก ส.ว. ภายใน 150 วัน หรือ 5 เดือนหลังจากที่กฎหมายลูกที่ต้องใช้กับการเลือกตั้งส.ส. และ เลือก ส.ว.มีผลบังคับใช้นั้น ยอมรับว่าอาจทำให้ต้องเลื่อนเวลาเลือกตั้งตามโรดแม็ปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จากเดิมในเดือนกรกฎาคม 2560 ออกไปเป็นประมาณปลายปี 2560 เนื่องจากต้องมีเวลาเพื่อยกร่างกฎหมายลูกฉบับที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ

  วันที่โพสข่าว : 28 มค. 2559 เวลา 16:33 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!