วันพุธที่  18 ตุลาคม 2560 เวลา 23:19 น.
 • 22:19 น. Listen

  “ตำบลละ 5 ล้าน” ไม่คืบ เบิกจ่ายลงพื้นที่แค่ 4 %

   
   
  แหล่งข่าวใกล้ชิดพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ5ล้าน) ภายหลังคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่1กันยายน2558 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการตามขั้นตอน ล่าสุดมีโครงการทั่วประเทศที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณแล้วจำนวน 114,397 โครงการ คิดเป็น 88.44 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงินงบประมาณจำนวน 34,027.333 ล้านบาท โดยยังมีโครงการที่กำลังขออนุมัติอยู่จำนวน 129,342 โครงการ ขณะที่โครงการเบิกจ่ายงบประมาณลงไปในพื้นที่ ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 1,734.874 ล้านบาท คิดเป็น 4.76 เปอร์เซ็นต์ แล้วเป็นโครการที่ก่อหนี้ผูกพันเป็น จำนวน 4,247.817 ล้านบาท
    
  แหล่งข่าวคนเดิม กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง จะมี 3 วิธี ได้แก่ โครงการที่ไม่เกิน 5 แสนบาท จะใช้วิธีตกลงราคา โครงการที่เกิน 5 แสนบาท – 2 ล้านบาท จะใช้วิธีสอบราคา และโครงการที่เกิน 2 ล้านบาท ใช้วิธีประกวดราคา โดยการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตำบลละ 5 ล้านนั้น ส่วนใหญ่พบว่า เป็นโครงการที่ไม่เกิน 5 แสนบาท จำนวน 115,115 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 34,942.85 ล้านบาท ด้านการบริหารโครงการ ที่มีงบฯไม่เกิน 5 แสนบาท แบ่งเป็น 1. งบฯไม่เกิน 1 แสนบาท จำนวน 17,683 โครงการ 2. งบฯ 1 - 2 แสนบาท จำนวน 23,748 โครงการ 3. งบฯ 2 – 3 แสนบาท จำนวน24,217 โครงการ 4. งบฯ 3 - 4 แสนบาท จำนวน 20,586 โครงการ และ 5. งบฯ 4 - 5 แสนบาท จำนวน 22,795 โครงการ
    
  อย่างไรก็ตามหากจำแนกเป็นเม็ดเงินในพื้นที่ จะได้แก่ 1. งบประมาณที่ไม่เกิน 1 แสนบาท เป็นเงินจำนวน 1,168.81 ล้านบาท 2. งบฯ1- 2 แสนบาท เป็นเงินจำนวน 3,704.77 ล้านบาท 3. งบฯ 2 - 3แสนบาท เป็นเงินจำนวน 6,214.99 ล้านบาท 4. งบฯ 3 – 4 แสนบาท เป็นเงินจำนวน 7,301.40 ล้านบาท และ5. งบฯ 4 – 5 แสนบาท เป็นเงินจำนวน 10,704.48 ล้านบาท
   

  วันที่โพสข่าว : 27 มค. 2559 เวลา 22:19 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!