วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 07:39 น.
 • 11:49 น. Listen

  “สปท.”จ่อชงที่ประชุมแม่น้ำ 3 สายวาง 5 วาระปฏิรูป

     


  นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะกรรมการร่วมประสานงาน วิป 3 ฝ่าย (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสปท.ว่า การประชุมวันนี้จะจัดลำดับความสำคัญการปฏิรูป ซึ่งสปท.เสนอ 5 วาระสำคัญที่จะต้องปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลนี้ ได้แก่ 1. การลดความเหลื่อมล้ำ 2. การปราบปรามการทุจริต 3. ปฏิรูปการเมือง 4.ปฏิรูปเศรษฐกิจ และ 5. การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกิจการตำรวจ นอกจากนี้ยังนำข้อเสนอของสปท.เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรใหม่และกฎหมายใหม่มาหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพลเรือน (ก.พ.), คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ส่วนความคืบหน้าเรื่องการสร้างความปรองดอง สปท.คาดว่าจะใช้เวลา 5-6 เดือนนับจากนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง คาดว่าจะมีกลไกในการสร้างความปรองดองที่เป็นรูปธรรมอย่างช้าสุดในปลายปีนี้ โดยอาจกำหนดเป็นรูปแบบของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ที่ได้รับความเห็นชอบจากแม่น้ำ 5 สาย เนื่องจากการแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นปัจจัยสำคัญในการมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืน


  นายอลงกรณ์ กล่าวอีกว่า การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่าสปท.สนช.และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะหารือร่วมกันเกี่ยวกับบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกในวันที่ 3 ก.พ.นี้ และขอให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญอย่างรอบคอบ ไม่ใช้อคติในการพิจารณาหรือตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับร่าง เพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไปในอนาคต
                   

  วันที่โพสข่าว : 27 มค. 2559 เวลา 11:49 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!