วันอังคารที่  17 ตุลาคม 2560 เวลา 18:42 น.
 • 18:46 น. Listen

  วธ.จัดวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้

   เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 ม.ค. ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. เป็นประธานแถลงข่าวจัดโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้ สันติสุข“รักษ์วิถีถิ่น วิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล”ประจำปี 2559 ว่าวธ. สนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย และนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยเผยแพร่สู่สากล โดยใช้มิติของวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนดี สร้างสังคม สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างรายได้ให้กับประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ความมั่นคงของชาติจึงจัดกิจกรรมภายใต้โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข “รักษ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล”ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.–1 ก.พ. นี้ ณ จังหวัดปัตตานี
   "จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นประตูสู่อาเซียน และยังใกล้กับอาณาประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน การจัดงานครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่คนในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังมีประชาชนบริเวณใกล้เคียง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างความสามัคคีให้กับทุกภาคส่วนภายใต้กิจกรรรมทางวัฒนธรรม‘’รมว.วธ. กล่าว
  ขณะที่นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดวธ. กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง กอ.รมน. ศอ.บต. และ 5 จังหวัดภาคใต้ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ใน 3 พื้นที่
   ได้แก่1. บริเวณหน้าโรงแรมซี เอส ปัตตานี ประกอบด้วย ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้การเสวนาศาสนิกสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้“ศาสนาเชื่อมใจ ใต้สันติสุข”2. บริเวณเวทีกลาง มีการประชันดิเกร์ฮูลูระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย การแสดงพื้นบ้านปัตตานี นราธิวาส และยะลา การแสดงพื้นบ้านของประเทศกัมพูชา การประกวด“เด็กตานี รักษ์วัฒนธรรม”
   "นอกจากนี้ ยังมีการแสดงจากศิลปิน‘สมชาย นิลศรี’แชมป์ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 3 ที่มาร่วมขับร้องเพลง‘ฉันยังรอเธอ’ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ ยังรอการเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมต่างๆจากประชาชนทุกส่วน และ3.บริเวณลานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบของนิทรรศการ สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) หัตถกรรมพื้นบ้านและอาหารพื้นถิ่นของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ การถ่ายทอดศิลปะการแสดงซีละลงสู่เยาวชน และการถ่ายทอดการวาดภาพแก่เยาวชน จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข‘’นายอภินันท์กล่าว
  ด้านนายวีระพงศ์ แก้วสุวรรณ ผวจ.ปัตตานี กล่าวถึงมาตรการความปลอดภัยว่าขณะนี้เหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้มีลดเหตุความรุนแรงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดตลอด แม้ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันตลอด 24 ชม. ซึ่งในโครงการฯทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายพลเรือน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร ได้วางแผนประชุมและหารือวางกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยของประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งวางกำลังตามจุดพื้นที่ต่างๆ จึงขอให้ประชาชนทุกส่วนมั่นใจในความปลอดภัยของงาน

  วันที่โพสข่าว : 25 มค. 2559 เวลา 18:46 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!