วันอาทิตย์ที่  22 ตุลาคม 2560 เวลา 06:10 น.
 • 16:16 น. Listen

  ผวจ.พัทลุงประชุมเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมรับซื้อยางพารา

   
   


  วันนี้ (24 ม.ค.)ที่ห้องประชุมสำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพัทลุง นายวินัย บัวประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด เพื่อติดตามผลและเร่งรัดการจ่ายเงินให้กับชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาท นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยกำหนดจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นชาวสวนยางกับ สกย. ไว้แล้ว รายละไม่เกิน 15 ไร่ โดยจ่ายให้เจ้าของสวนจำนวน ไร่ละ 900 บาท และจ่ายให้คนกรีด ไร่ละ 600 บาท
   

  ขณะนี้ทางจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้วจำนวน 990 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.73 ส่วนที่เหลือขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดสามารถส่งขอมูลให้ ธนาคารธกส. เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ในส่วนการเปิดจุดรับซื้อยางพาราโดยให้กรรมการฝ่ายต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้เร็วที่สุด และเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ไม่มีการทุจริต และบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร
   

  ด้านนายเทวินทร์ อินทรละมุล รักษาราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่าโดยมติ ครม.เมื่อวันที่19 มกราคม 2559 รัฐบาลได้อนุมัติ โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐโดยรัฐบาลกำหนดจะซื้อยางพาราจากเกษตรกรโดยตรงจำนวน 100,000 ตัน เพื่อนำไปแปรรูป ให้ส่วนราชการต่าง ๆ นำไปใช้ในกิจกรรมตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เช่น การทำสนามกีฬาการทำถนน เป็นต้น โดยให้จังหวัดต่าง ๆ เปิดจุดรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรระหว่างวันที่25 มกราคม-30 มิถุนายน 2559 นี้ จังหวัดพัทลุงจะเปิดจุดรับซื้อก่อน  11 จุด ประกอบด้วย สหกรณ์ สกย.บ้านนาโหนด , สหกรณ์ สกย.บ้านห้วยไต , สหกรณ์ สกย.ในเขตปฏิรูปที่ดิน , สหกรณ์ สกย.ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านทางเกวียน , สหกรณ์ สกย.บ้านคลองใหญ่พัฒนา จำกัด ,สหกรณ์ สกย. บ้านโคกพญาจำกัด สหกรณ์,  สกย.บ้านวังเลน จำกัด , สหกรณ์ สกย.บ้านม่วงพัฒนา จำกัด,  สหกรณ์ สกย.บ้านทุ่งอ้ายโต้ จำกัดชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัดสหกรณ์,  สกย.บ้านทุ่งคลองควาย จำกัด ซึ่งคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะสามารถนำยางพาราไปขายตามโครงการได้ ต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางไว้กับ สกย. แล้ว และต้องเป็นสวนยางพาราที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์รายละไม่เกิน 15ไร่ ๆ ละไม่เกิน 10 กิโลกรัม รวมรายละไม่เกิน 150 กิโลกรัม

  วันที่โพสข่าว : 24 มค. 2559 เวลา 16:16 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!