วันพฤหัสบดีที่  19 ตุลาคม 2560 เวลา 21:12 น.
 • 11:09 น. Listen

  นายกฯมอบผู้ช่วยโฆษกรัฐบาลแจงแก้ปัญหาแบบองค์รวม

  เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 23 ม.ค.2559 หลังเคารพธงชาติ พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการสื่อสารไปถึงข้าราชการและประชาชน ผ่าน สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่า การสร้างความรับรู้ไปยังทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ มีน้อย ทำให้ไม่เข้าใจการแก้ปัญหาแบบองค์รวม รัฐบาลต้องการสร้างความยั่งยืน ให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายมีความเข้มแข็งในตนเอง เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วน เช่น หลายเรื่องที่มีความขัดแย้งระหว่างผู้เสนอ และมีผู้คัดค้าน ตกลงกันไม่ได้ คนเสนอส่งเรื่องให้รัฐบาลตัดสินใจ แม้รัฐบาลจะมีอำนาจตามกฎหมายหากตัดสินใจทันทีความขัดแย้งจะมีมากขึ้น รัฐบาลต้องการลดความขัดแย้ง หากผู้เสนอหวังดีกับรัฐบาล ควรไปหารือกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยเพื่อหาข้อยุติ อะไรที่ทำได้รัฐบาลจะได้ดำเนินการก่อน ไม่ใช่เอาปัญหาที่ยังมีความทับซ้อนมาให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมาย เช่นนี้ จะเป็นการเริ่มต้นการปรองดองจากทุกภาคส่วน ก้าวข้ามขัดแย้ง

  พ.อ.หญิงทักษดา กล่าวต่อถึง การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบัน ทั้งการค้ามนุษย์ การทำประมงผิดกฎหมาย กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกอย่างเป็นตามโรดแม็ปที่วางไว้ โดยคำนึงถึงกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ การจัดที่ดิน รัฐบาลกำลังดำเนินการทั้งประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยจัดหาที่ดินทำกินให้กับผู้ไม่มีที่ดินทำกินโดยการเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จัดกลุ่มให้ง่ายกับการจัดโซนนิ่ง และการจัดระบบสาธารณูปโภค และสร้างชุมชนเมืองในชนบท ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีการนำแผนที่ของทุกหน่วยงานทำรวมในแผนที่ 1 ต่อ 4,000 เพื่อการบริการจัดการโดยไม่ให้ขัดแย้งกับกฎหมายเดิม

  นอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา การปฏิรูป ที่อยากให้มองภาพใหญ่ คือ 11 ด้านการปฏิรูป และ 37 กิจกรรม รวมถึงแผนปฏิรูปที่ สปท. กำลังทำอยู่ ซึ่งต้องมีการบูรณาการ เพราะงานสำคัญของรัฐบาล ทั้งการบริหารจัดการน้ำ การจัดการที่ดิน การปรับโครงสร้างการเกษตร นโยบายประชารัฐ ต้องการร่วมมือทุกภาคส่วน ไม่เช่นนั้นปัญหาจะแก้ไม่ได้และการปฏิรูปจะเดินต่อไม่ได้ อีกทั้งรัฐบาลจะเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยเร่งจากนโยบายและยุทธศาสตร์ของ รัฐบาล และคสช. แผนการปฏิรูป กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ ซึ่งจะเร่งดำเนินการปฏิรูปเร่งด่วนในระยะสั้นให้สำเร็จภายใน 1 ปี 6 เดือนจากนี้ และส่งแผนยุทธศาสตร์ชาติให้รัฐบาลหน้าไปพิจารณาดำเนินการต่อ
  การสร้างความรับรู้ สื่อต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริง สิ่งที่หลายฝ่ายขัดแย้งนำมากล่าวอ้าง เรากำลังทำอะไรอยู่ แก้ปัญหาอะไร ปัญหาเกิดเมื่อไหร่ เราเข้ามาเพื่อทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้ รัฐบาลและคสช.ทำตามความรู้สึกไม่ได้ ต้องรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายเพื่อให้ได้ข้อยุติ การกล่าวอ้างเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้สื่อและสังคมย้อนกลับไปดูว่ามีข้อกฎหมายหรือไม่ ทำผิดกฎหมายหรือไม่ รัฐบาลและคสช.รู้สถานะตนเองดี ไม่เคยปฏิเสธความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ แต่ไม่ใช่ติทุกเรื่องจนเกิดความขัดแย้ง ทำให้ดำเนินการไม่ได้สักอย่าง มีความพยายามขยายความขัดแย้งจากผู้มีส่วนร่วมทำให้ประเทศติดกับดักไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองที่ทำให้คสช.เข้ามา คนกลุ่มนี้วิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ไม่เคยทำว่ารัฐบาลไม่สุจริต ส่งเรื่องความขัดแย้งไปต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ อ้างความชอบทำ ซึ่งต้องสร้างความรับรู้ว่าเขาเหล่านั้นทำอะไรผิดถูกบ้าง เป็นหน้าที่ที่สื่อต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายอย่างมีจรรยาบรรณ

  ส่วนการปฏิรูปรัฐธรรม ก็ทำหน้าที่อยู่ หากไม่เข้าใจว่าปัญหาของประเทศด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมาก่อน แก้แต่ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการใช่งบประมาณเป็นภาพลวงตา ประชาชนสร้างความเข้มแข็งด้วยตัวเองไม่ได้ กับการที่ คสช. จะทำให้ยั่งยืน ไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกันเพราะคิดกันคนละอย่าง ถ้าคิดว่าวันหน้าจะอยู่แบบเดิมๆก็ไม่ต้องทำอะไรใหม่ อยู่กับแบบเดิมๆเมื่อคสช.ไปแล้ว การทำงานของรัฐบาลและคสช. มีปัญหามาก ต้องดำเนินการตามเวลาที่กำหนดไว้ แต่ถูกทำให้ช้าลงด้วยการต่อต้านกับคนที่ทำให้เกิดปัญหาในอดีต โดยมากดดันรัฐบาลในขณะนี้ สังคมต้องคิดเองด้วย

  วันที่โพสข่าว : 23 มค. 2559 เวลา 11:09 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!