วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 03:26 น.
 • 21:17 น. Listen

  นายกฯสั่งทุกหน่วยงานราชเกี่ยวข้อง ร่วมแก้ปัญหายางพารา

   
  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ว่าวันนี้มีเรื่องที่อยากจะเรียนให้ทราบ แล้วก็เน้นย้ำให้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน หลายเรื่องด้วยกันเรื่องแรกการแก้ไขปัญหายางพารา แบบยั่งยืน ครบวงจร- สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ตนได้ให้รัฐมนตรีเกษตรฯ, คลัง, อุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์, สวทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และประชุมหารือในเรื่องการนำยางพาราตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน เข้าสู่การผลิตให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรของฝ่ายเศรษฐกิจ รวมทั้งการสนับสนุนให้ บริษัทที่สมัครใจร่วมโครงการได้ใช้สิทธิประโยชน์ ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนของทั้ง สสว. และ BOI ด้วย ในโครงการที่มีความต่อเนื่อง ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้กลไกตลาดเดิมที่มีอยู่แล้ว ที่ค้าขายกันอยู่เดิม ก็คงให้ดำเนินการไปตามปกติ มีการแข่งขันทางการค้าโดยเสรีเรื่องต่อไป คือ เรื่องการวิจัยและพัฒนา จากปัญหาเรื่องการวิจัยพัฒนาที่ผ่านมาไม่ได้นำเข้าสู่การผลิต เพราะงั้นรัฐบาลนี้มีนโยบายที่จะให้ภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันกำหนดความต้องการว่าผลงานการวิจัยใดบ้างที่จะตรงกับความต้องการของประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างนวัตกรรม ทำให้วัสดุต้นทุนมีราคาสูงขึ้นด้วย เช่น ยาง ข้าว อะไรก็แล้วแต่ เพราะงั้นต้องไปดูภาคการผลิตด้วย เพื่อจะได้นำผลิตภัณฑ์จากการวิจัยเหล่านั้นมาใช้ในส่วนราชการ เป็นลำดับแรก
   
  ในปี 59 นั้น ได้มีการจักสรรงประมาณไปแล้ว ก็เพียงแต่ว่า เอางบประมาณเหล่านั้นส่วนหนึ่งในแต่ละโครงการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นได้ ดำเนินการไปก่อนแล้วเราก็จะให้ซื้อผลผลิตทางการเกษตร คือต้นทุนเรื่องยางมจากข้างล่าง ตรงกลางก็เอามาใช้ผลิตออกมา แล้วตรงปลายก็ให้ส่วนราชการซื้อไปใช้ ก็ต้องแก้หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขระเบียบการใช้จ่ายของสำนักงบประมาณเพื่อจะสามารถให้ใช้งบฯ ได้ร้อยละ 10 – 30 ของแต่ละกระทรวง เพื่อจะมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานการวิจัยพัฒนาภายในประเทศได้ ถ้าเราแก้ตรงกลางได ตรงปลายได้มันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี อย่างที่หลายคนก็บอกว่า งบประมาณเราน้อย อะไรน้อย ไอ้ที่น้อยนั่น ปีนี้ก็ 1% แล้วมั้งครับ ถามว่าผลิตออกมาได้เท่าไร ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมนะครับ ในสิ่งที่เราผลิตอกมา ที่คิดค้นออกมา บางอย่างคิดมาไม่มีประโยชน์ ไม่ต้องไปคิด ซื้อเขาถูกกว่า ไปคิดทำไมนะ ความเร่งด่วนก็คือเอา ผลผลิตในประเทศที่มีล้นตลาดมีมากมาแปรรูปซะ เพิ่มมูลค่าสร้างห่วงโซ่
   
  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องพื้นที่การปลูกยางพารานั้น มีการร้องขอรับการอุดหนุนจากรัฐบาล ในกรณีที่มีการปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่ถูกกฎหมายนั้น ตนได้ให้ กระทรวงเกษตร มหาดไทย กยท. ได้หารือแนวทางในการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องเริ่มต้นทางกฎหมายก่อน ที่ทำน่ะผิดกฎหมาย จะให้รัฐบาลยอมรับให้ถูกต้องไม่ได้ แต่เราจะต้องหามาตรการในการช่วยเหลือยังไงที่ไม่เกิดข้อขัดแย้ง ข้อกฎหมาย วันนี้ก็จะได้นำมาตรการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มาร่วมกันพิจารณาว่าจะทำยังไง จะชะลอ จะผ่อนผันหรืออะไรต่างๆ ก็แล้วแต่ เป็นเรื่องของการจัดที่ดินด้วย เพราะงั้นมันจะเชื่อมโยงกันไปทั้งหมด เพราะงั้นก็ขอให้ผู้ที่ปลุกระดมให้มีการเรียกร้อง บางคนก็เรียกร้องไปแล้ว ทำให้ไปแล้วก็เรียกร้องใหม่อีก คือไม่มีวันจบสิ้น เพราะงั้นขอให้บรรดาแกนนำต่างๆ ระมัดระวังด้วย เคารพกฎหมายกันบ้าง แล้วอย่าพาประชาชนเขาไปเดือดร้อนด้วย ถ้าตัวเองอยากจะทำผิดกฎหมายก็ทำไปนะ แล้วก็มีปัญหา พอบังคับใช้กฎหมาย ก็กลายเป็นละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้าไปอีก ไปดูซิว่า อะไรกันเป็นตัวต้นสาเหตุ ในการถูกดำเนินคดี ในส่วนของการช่วยเหลือเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการทำให้ยางพารานี่เกิน หรือปลูกพืชการเกษตรอื่นๆ ก็ตามนะ นอกจากปลูกในพื้นที่ที่ถูกกฎหมายแล้ว แค่นั้นก็พอ อันนี้ไปมีการสนับสนุนอื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมาอีก ทำให้มีการบุกรุกป่า ทำให้ป่าเสียหาย ลดจำนวนลง แล้วก็ ผลผลิตก็เกินความต้องการนะครับ เราถึงต้องมาเร่งกันทั้งลดปริมาณในการเพาะปลูก เพื่อจะลดปริมาณการผลิตวัตถุต้นทุนออกมา แล้วไปเสริมการผลิตในช่วงตรงกลาง โงงานต่างๆ ส่งเสริมโรงงานขนาดเล็ก SMEs อะไรต่างๆ ก็แล้วแต่นะครับ ไปสู่การตลาด ทั้งในประเทศนอกประเทศ เริ่มจากส่วนราชการก่อน
   
  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า เรื่องต่อไปเรื่องที่สี่ เรื่องการแก้ปัญหาการปลูกอ้อยเกินความต้องการ วันนี้ก็มีหลายพื้นที่นะครับ ที่ผ่านมาก็พออะไรราคาดีก็ปลูกอันนั้นล่ะ ปลูกกันจนเยอะไปหมด จนราคามันตกนะ เพราะงั้นจากมาตรการเดิม กฎหมายที่เราออกไปในสมัยรัฐบาลนี้ ก็คือการมีมาตรการที่เข้มงวดในการที่จะก่อตั้งหรืสร้างโรงน้ำตาล จากเดิมที่ว่า 80 กิโลเมตรในสมัยก่อนๆ นั้น ก็ได้ปรับแก้ให้สามารถที่จะหาทางพบกันจนได้นะครับก็คือลดลงเป็น 50 กิโลเมตรแล้ว แต่ก็ยังมีหลายบริษัทนะ หลายส่วน พยายามที่จะขอให้ลดลงไปอีกนะ โดยให้ใกล้กว่า 50 กิโลเมตรเข้าไปอีก แล้วมีข้อยกเว้น ขอเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้าง ขอในเรื่องของการช่วยรัฐในการลงทุนบ้าง
   
  “ กฎหมายคือกฎหมาย เพราะงั้นท่านก็ต้องไปใช้วิธีการอื่น ว่าจะทำยังไง แต่จะมาอ้างว่าเพื่อจะลดการช่วยเหลือ รัฐลง เพื่อที่จะรับซื้ออ้อยอะไรต่างๆเหล่านี้ จากเกษตรกรที่ปลูกไว้เยอะแยะไปหมด 4-5 แสนไร่ ผมว่าเหตุผลมันไม่พอดีอีกนั่นแหละนะ เพราะงั้นหลักการคือกฎหมาย เหตุผลก็คือทำยังไงจะลดพื้นที่การปลูกลง ไม่งั้นเดี๋ยวพออ้อยเยอะๆ มีปัญหาอีก โรงงานผลิตไม่ทัน โรงงานไม่พอ พอไม่พอ ก็จะมาขอลดกว่า 50 มันก็รวนไปทั้งหมดอีกล่ะ รัฐบาลนี้พยายามทำให้มันยั่งยืน ก็ต้องเคารพกติกากันบ้างในส่วนของการสร้างโรงน้ำตาล ถ้าสร้างมากเกินไปผลเสียก็คือว่าผลิตน้ำตาลมาเยอะๆ ราคาก็ตกอีก อะไรก็ตามถ้ามันเยอะตกแน่นอน อย่าคิดว่าเอ้อราคามันดีแล้ทำเยอะๆ มันตกทุกอย่างล่ะนะ เพราะงั้นขอให้นึกถึงกฎหมาย นึกถึงกระบวนการผลิต ส่งออกด้วยนะ น้ำตาลโลกปีนี้ก็ เห็นว่าราคาจะดี ก็เลยปลูกกันใหญ่ เสร็จแล้วก็จนราคาตกนั่นแหละ ทำยังไงล่ะ มันจะต้องสมดุลกันตลอดเวลา ตามสถานการณ์ ภายนอกอันนี้ต้องกำหนดจากสถานการณ์ใช้น้ำตาลภายในประเทศ สองคือตลาดเดิม สามตลาดใหม่ สี่การผลิตที่ประเทศอื่นก็ทำน้ำตาลมากขึ้นตามลำดับ เพราะทุกคนก็มองว่าราคาดี ผมถามว่าแล้วจะไปแข่งกันตรงไหน วันหน้าก็ไปแข่งลดราคากันอีก มันก็แย่ไปทั้งระบบนะครับ เพราะงั้นขอให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยได้เข้าใจนะครับ เดี๋ยวรัฐบาลกำลังจะหาทางแก้ไขว่าจะทำยังไงกับการปลูกอ้อยที่เกินมา หรือมากเกินไป วันนี้ก็เห็นมีปัญหาเรื่องน้ำอีกแล้ว บอกอ้ายก็จะตายทั้งหมด เพราะไม่มีน้ำ แล้วผมจะทำยังไง คือทุกอย่างต้อง 2 ทางนะ รัฐช่วย ท่านก็ช่วยตัวเอง ท่านก็ต้องเชื่อฟัง ท่านเคารพกฎหมาย ไม่งั้นมันแก้ไม่ได้ทั้งหมด" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว
   

  วันที่โพสข่าว : 22 มค. 2559 เวลา 21:17 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!