วันจันทร์ที่  23 ตุลาคม 2560 เวลา 00:18 น.
 • 20:40 น. Listen

  นายกฯระบุรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพบกในทุกๆด้าน

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 18.55 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี 2559 โดยมีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรี คณะทุตานุทูต ผู้ช่วยทูตทหาร ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง อดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงทหารบก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ 3 เหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารกองทัพบกระดับนายพล หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบกเข้าร่วม
   
  ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเป็นเกียรติเนื่องในวันกองทัพบกตอนหนึ่งว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบก และได้มาพบปะกับทุกคนที่ได้ทำหน้าที่ของทหารอาชีพด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ เพื่อดูแลประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้ กองทัพบกมีหน้าที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ โดยมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันเอกราชอธิปไตยของชาติให้มีความปลอดภัย มั่นคง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ และร่วมแก้ไขปัญหาสังคม พร้อมกับขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงของชาติ แสดงให้เห็นความพร้อมของกองทัพที่จะอยู่เคียงข้างประเทศชาติและประชาชนเสมอ
   
  นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคนด้วยความชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ ความทุ่มเท ความเสียสละ เพื่อพิทักษ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ตามปณิธานที่ได้ยึดถือไว้ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ได้ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อวางรากฐานให้กับอนาคตที่จะก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ในการดำเนินภารกิจทั้งการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการร่วมสร้างสังคมที่มีความรัก ความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์ มีความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมไทย
   
  โดยรัฐบาลและกองทัพบกต่างมีอุดมการณ์ และความมุ่งหมายที่สอดคล้องกัน มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน เพื่อรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมือง การทำนุบำรุงศาสนา การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงสุด และยึดเอาความต้องการ ความพึงพอใจ ตลอดจนสวัสดิภาพของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ
   
  นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในนามรัฐบาลขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน รวมถึงกำลังพลของกองทัพที่กำลังปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด สมเกียรติ และศักดิ์ศรีของการเป็นทหารของชาติและประชาชน พร้อมร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงานด้วยความมีเอกภาพให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย เพื่อให้เป็นคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ โดยรัฐบาลพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนกองทัพบกในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีศักยภาพพร้อมปฏิบัติงานในทุกมิติ และเป็นกองทัพที่มีความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

  วันที่โพสข่าว : 20 มค. 2559 เวลา 20:40 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!