วันพุธที่  18 ตุลาคม 2560 เวลา 07:20 น.
 • 18:49 น. Listen

  "ประจิน"ตรวจพื้นที่สถานการณ์ภัยแล้งศรีสะเกษ

  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ตรวจพื้นที่สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดศรีสะเกษ มอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี เน้นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ราคาตลอดดี ลดพื้นที่นาไม่เหมาะสม 
  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ลำห้วยปูน ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย โดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายยุทธนา วิรยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ร่วมให้ข้อมูลถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดศรีสะเกษ นับตั้งแต่อดีต จนปัจจุบัน ซึ่งพบว่าในฤดูน้ำหลากในช่วงหน้าฝน ก็จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ตามแหล่งน้ำ ลำห้วย ขณะเดียวกันในฤดูแล้งเช่นในช่วงนี้ ก็จะพบว่าน้ำแห้งขอด ตามลำห้วย แหล่งน้ำมีแต่ผักตบชวา และวัชพืชขึ้นเต็มไปหมด จำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการขุดลอกลำคลอง ลำห้วย ขจัดผักตบชวา รักษาแหล่งน้ำไว้ใช้ในชุมชน ทั้งภาคการเกษตร และการอุปโภค–บริโภค ตลอดปี
  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ พญฯ นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนคนไทย จะต้องช่วยกันในการดูแลรักษาแหล่งน้ำ ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้ง ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับคนทั่วโลก ในสภาพเช่นนี้ นอกจากการดูแลรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติไว้ให้มากที่สุดแล้ว ยังจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการประกอบอาชีพ จะต้องมีการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยในช่วงหน้าแล้ง หันไปปลูกพืชที่ตนเองถนัด และมีตลาดที่ชัดเจน ราคาสูงกว่า แต่อาจจะทำน้อยกว่า แบ่งโซนนิ่งในการประกอบอาชีพ รวมทั้งกันดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ ในส่วนงบประมาณที่จะพัฒนา ปรับปรุง ดูแล - รักษาแหล่งน้ำ รัฐบาลก็จะเร่งรัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจแหล่งน้ำ จัดทำแผนพัฒนา ผ่านคณะกรรมการจังหวัดไปยังรัฐบาลโดยเร็ว เพื่อที่จะได้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาประเทศ
       ขณะที่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจตามแหล่งน้ำ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเสนอเพื่อของบประมาณมาดำเนินการในทุกโครงการเพื่อรักษาแหล่งน้ำในช่วงหน้าแล้ง ป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากด้วย
   

  วันที่โพสข่าว : 20 มค. 2559 เวลา 18:49 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!