วันจันทร์ที่  25 กันยายน 2560 เวลา 14:56 น.
 • 13:54 น. Listen

  “บิ๊กหมู”ย้ำกกล.รส.รับซื้อยางพาราตรงตามนโยบายรัฐ                       

                       
                       
  ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เปิดเผยผล การประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีพล.อ.ธีรชัย นาควานิช เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม โดยได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่ทุ่มเทการทำงาน และสนองตอบต่อนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลอย่างเต็มที่ พร้อมย้ำให้ทุกส่วนนำนโยบายหรือสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานใด ให้รีบนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารราชการ และดูแลประชาชนได้มีการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง นอกจากนี้ให้ดำรงความต่อเนื่องในการลงพื้นที่พร้อมสำรวจและช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานและสร้างการรับรู้ในเรื่องการทำประชามติ
               


  พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า ส่วนการช่วยสนับสนุนมาตรการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางของรัฐบาลที่มอบหมายให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, องค์การคลังสินค้า, การยางแห่งประเทศไทย ร่วมดำเนินการในขณะนี้ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำชับให้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กำกับดูแลและสนับสนุนมาตรการดังกล่าวให้ตรงกับแนวทางที่ภาครัฐกำหนดในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะการรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนโดยตรง สำหรับการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานราชการให้มากขึ้น ในเรื่องการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ที่ผลิตจากยางพารา เช่น ที่นอนในหน่วยทหาร ยางรถยนต์ เป็นต้น ให้พิจารณาจัดทำข้อตกลงกับบริษัทผู้ผลิต โดยกำหนดให้ต้องซื้อยางที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบการรับซื้อยางจากเกษตรกรตามมาตรการข้างต้นด้วย
      

  วันที่โพสข่าว : 19 มค. 2559 เวลา 13:54 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.