วันพฤหัสบดีที่  19 ตุลาคม 2560 เวลา 12:24 น.
 • 19:57 น. Listen

  “บิ๊กหมู” นำกำลังพลปฏิญาณตน ย้ำทำเพื่อชาติ สถาบัน รักสามัคคี เสียสละ

     
       
  เมื่อวันที่ 18 ม.ค.เวลา 15.30 น. ที่ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พล.อ. ธีรชัย  นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในโอกาสวันกองทัพบกและวันกองทัพไทย วันนี้ถือว่าเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย นับได้ว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ข้าราชการทหารจะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถาบันสูงสุด อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พิธีดังกล่าวจึงเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลแก่ทหารทุกนาย โดยมีการสวนสนามของกำลังพลประกอบด้วยกำลังพลสวนสนาม จำนวน 20 กองพัน โดยมีกำลังพลจากกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์, กรมทหารราบ ที่ 11 รักษาพระองค์, กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ และกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ที่ 2 โดยมี  พล.ต.ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับกองผสม
  จากนั้นพล.อ.ธีรชัยกล่าวนำปฏิญาณตนในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  และกล่าวให้โอวาทในตอนหนึ่งว่า  ในวันที่18ม.ค.ของทุกปี เป็นวันกองทัพบกที่จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษที่ได้กอบกู้เอกราช  อีกทั้งยังย้ำเตือนให้ทหารทุกนายได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันมีเกียรติในการพิทักษ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน
  "วันนี้เป็นวันสำคัญที่ทหารใหม่ทุกนายจะได้ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอันศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึงความเป็นทหารของชาติ จึงขอให้ทุกท่านจงยึดมั่นรักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้ให้ไว้ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ ที่จะเสียสละเลือดเนื้อเพื่อเอกราช อธิปไตย และความสงบสุขของชาติ โดยทำหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด มีความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานในหน้าที่ สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติสืบไป ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้อ่านสาส์นของพล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วย" พล.อ.ธีรชัย กล่าว

  วันที่โพสข่าว : 18 มค. 2559 เวลา 19:57 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!