วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 18:33 น.
 • 17:29 น. Listen

  “นายกฯ”เขียนจดหมายข่าวรบ. ปลุกปชช.เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   


  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เขียน บทความ “จากใจนายกรัฐมนตรี” ลงใน จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชนฉบับที่ 18 วันที่ 15 มกราคม 2559 มีเนื้อหาตอนหนึ่ง ว่า เราไม่อาจหยุดโลกไม่ให้หมุนได้ฉันใด เราก็ไม่สามารถห้ามการเปลี่ยนแปลงได้ฉันนั้น ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ทั้งจากปัจจัยภายในและนอกประเทศ ในการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2559 นี้ จึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจเนื่องจากเล็งเห็นผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมทั้ง 10 ประเทศและความพร้อมในทุกมิติ อย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่องจึงนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณมากกว่าโทษ
   

  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับการอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมขนาดใหญ่ที่มีประชากรรวมกันกว่า 600,000,000 คน ด้วยกันหลอมรวมกันของความแตกต่างด้านเชื้อชาติศาสนาภาษารวมทั้งความคาดหวังแต่ไม่แปลกแยกภายใต้เป้าหมายเดียวกันที่ว่า 1 วิสัยทัศน์ 1 อัตลักษณ์ 1 ประชาคม ตนอยากให้คนไทยทั้งวัยศึกษาหาความรู้,วัยแรงงานสร้างชาติ และวัยพักผ่อน ที่มีประสบการณ์สูง ได้เติมเต็มซึ่งกันและกันร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศในกรอบอาเซียนและบริบทของโลกด้วยหลักการง่ายง่าย 3 ประการ คือความรู้ซึ่งตนหวังว่าคนไทยทั้ง 3 รุ่นมีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงรู้เท่าทันผลกระทบทั้งต่อตนเอง หน้าที่การงานและต่อประเทศ รวมทั้งต้องเตรียมพร้อมปรับตัวพัฒนาตนไปสู่อนาคตที่ดีกว่าส่วนความไม่รู้นั้น ตนหวังว่าทุกคนจะสำรวจตัวเอง แล้วลดสิ่งเหล่านั้นลงให้เหลือน้อยที่สุดไม่หยุดนิ่งแต่เดินเข้าหาแหล่งวิชาการแหล่งความร่วมมือแทนกันนั่งรอโอกาสเหมือน“ปลาเป็นที่ต้องไว้ทวนน้ำ”
   

  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในด้านความเข้าใจเราต้องสามารถมองเห็นภาพและรับมือกับกระแสน้ำอาเซียนทั้ง 3 สาย คือ 1.การเมืองและความมั่นคง ที่มุ่งส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและเครือข่ายความมั่นคง 2.เศรษฐกิจบนพื้นฐานการค้าเสรีที่มีการไหลเวียนทรัพยากรและแรงงานข้ามพรมแดนมีเศรษฐกิจดิจิตอล และ 3.โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเป็นตัวเร่งซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างกันและสังคมวัฒนธรรม โดยการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความกลมกลืนก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจไม่มีผู้นำหรือผู้ตาม มีแต่ไทยและเพื่อนไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกมิติอย่างสมดุลทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยทุกชาติพันธมิตรอาเซียนต้องเดินไปพร้อมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลดความหวาดระแวงด้วยการแสดงความจริงใจในการร่วมมือและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ภูมิต้านทานที่สำคัญในการโต้คลื่นอาเซียนของคนไทยคือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยมากกว่า 7 ทศวรรษ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
   

  ผู้สื่อข่าวรายงายว่า ในจดหมายข่าวดังกล่าว มีการเผยแพร่ วาทะของ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งเป็นถ้อยแถลงในโอกาสที่มอบนโยบายสำคัญแก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาว่า“วันนี้ช่วยผมเถอะ..ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์สร้างอนาคตให้คนไทยทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสุข วันนี้เราต้องก้าวเดินไปด้วยกัน Stronger Together คือเราต้องเจริญเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกันภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาคมโทษภาพประชาสังคมประชาชนต้องไปด้วยกันอาเซียนต้องไปด้วยกันเราต้องไม่ทิ้งคน 1 คนใดประเทศ 1 ประเทศใด ไว้ข้างหลังเราเด็ดขาด”

  วันที่โพสข่าว : 14 มค. 2559 เวลา 17:29 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!