วันอังคารที่  17 ตุลาคม 2560 เวลา 13:09 น.
 • 20:20 น. Listen

  ศาลปกครองเสนอ“ปิยะ ปะตังทา”เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่

   


  เมื่อวันที่ 13 ม.ค.59 สำนักงานศาลปกครองได้เผยเเพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 แจ้งว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ตุลาการศาลปกครอง พ้นจากตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2558 นั้น

   
  โดยวันนี้ (17 มค.) คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้พิจารณาคัดเลือกให้นายปิยะ ปะตังทา รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ และให้สำนักงานศาลปกครองดำเนินการเสนอชื่อต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่วุฒิสภา และนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป
   

  วันที่โพสข่าว : 13 มค. 2559 เวลา 20:20 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!