วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 18:26 น.
 • 14:20 น. Listen

  ครม.อนุมัติ 201 ล้าน ให้กต.ทำโครงการรับภารกิจปธ.กลุ่มจี77

   
  รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม มีมติอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดำเนินโครงการสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจำนวน 77 ประเทศ (Group of 77) หรือ G77 ของไทย ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2560 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 201,956,000 บาท ตามที่ กต. เสนอ โดยโครงการสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม 77 ของไทยมีสาระสำคัญ คือ 1.เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของไทยในฐานะประธานกลุ่ม 77 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์และสมศักดิ์ศรี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเกียรติภูมิและความเชื่อมั่นต่อประเทศ 2.ปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา 3.ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางเลือกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นในเวทีสหประชาชาติ 4.เตรียมความพร้อมของไทยก่อนดำรงตำแหน่งสำหรับยิ่งขึ้นอื่นๆ ในเวทีระหว่างประเทศ และ5.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกลุ่มฯ
   
   

  วันที่โพสข่าว : 13 มค. 2559 เวลา 14:20 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!