วันพฤหัสบดีที่  30 มิถุนายน 2559 เวลา 06:32 น.
  • 14:17 น. Listen

    ป.ป.ช.ชุดใหม่ วางตัวรับผิดชอบงานแต่ละด้าน

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ชุดใหม่ ได้มีการแบ่งงานให้กรรมการแต่ละคนรับผิดชอบแล้ว เบื้องต้น ในด้านไต่สวนภาคการเมืองที่รับผิดชอบคดีของนักการเมืองระดับชาตินั้น สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1 มี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ เป็นคนกำกับดูแล สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 2 มี น.ส.สุวณา สุวรรณจูฑะ กำกับดูแล สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 3 มีพล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กำกับดูแล และสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 4 มีนายณรงค์ รัฐอมฤต กำกับดูแล

    วันที่โพสข่าว : 13 มค. 2559 เวลา 14:17 น.