วันอังคารที่  26 กันยายน 2560 เวลา 09:10 น.
 • 18:41 น. Listen

  เวทียางใต้ขีดเส้นรัฐบาล30วันดันราคายางโลละ60บาท

  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ตรัง)ตลอดทั้งวันที่ตัวแทนเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ จากทั้ง 14 จังหวัด จัดเวทีระดมความคิดเห็นหาแนวทางเสนอรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ภายใต้ชื่อว่า “เวทีเสวนาปัญหาราคายางพาราในสถานการณ์ปัจจุบัน” ท่ามกลางการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเข้มข้น

  จนถึงเวลาประมาณ 15.00 น. ทางเครือข่ายชาวสวนยางพาราภาคใต้ นำโดยนายประทบ สุขสนาน ประธานเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ ร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวในนามเครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางและสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ นำโดยนายสุนทร รักษ์รงค์ และสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย นำโดย นายบุญส่ง นับทอง และแกนนำเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ ก็ได้แถลงข่าวถึงข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลร่วมกัน ซึ่งมีทั้งหมด 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.เห็นด้วยและสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายล่าสุดที่รัฐบาลประกาศจะรับซื้อยางจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำนวน 1 แสนตัน โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ดำเนินการ และมีคสช.เป็นผู้กำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 

  2. การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำตามข้อ 1 ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมให้มากที่สุด โดยมอบหมายให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และ 3 .ให้เวลารัฐบาลในการผลักดันราคายางพารา เป้าหมายอยู่ที่ กก.ละ 60 บาท ภายใน 30 วัน

  โดยภาพรวมในวันนี้ ทางเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้และภาคีเครือข่ายชาวสวนยาง แสดงความพอใจในท่าทีการแก้ปัญหาของรัฐบาล แต่ทั้งนี้ จะต้องมีการติดตามการทำงานต่อไป โดยระบุว่ารัฐบาลจะต้องแสดงฝีมือการทำงานดึงทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งเชื่อว่าระยะเวลา 30 วันก็มากพอ ที่จะให้รัฐบาลใช้กลไกความร่วมมือทุกอย่างผลักดันให้ราคายางพาราไปอยู่ที่ กก.ละ 60 บาทให้ได้ หากครบกำหนด 30 วัน แล้วรัฐบาลยังทำไม่ได้ ภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราทั้งหมดจะกลับมาหารือ เพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวภายใต้กฎหมายมาตรา 44 ต่อไป โดยคาดหวังว่าเกษตรกรคงไม่กลับมาเหน็ดเหนื่อยกับการเรียกร้องอีกต่อไป

  ในส่วนของการติดตามการทำงาน เพื่อการรับซื้อยางจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรจำนวน 1 แสนตัน ให้เกิดความเป็นธรรมไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นเหมือนดังเช่นโครงการมูลภัณฑ์กันชน ที่มี อคส.รับผิดชอบเช่นเดียวกันนั้น จะมอบหมายให้ตัวแทนเกษตรกรและตัวแทนสถาบันเกษตรกรที่เข้าไปร่วมเป็นบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยติดตามตรวจสอบ เนื่องจากเป็นตัวแทนของเกษตรกรได้รับการแต่งตั้งจาก ครม.ในวันนี้แล้วเช่นกัน

  วันที่โพสข่าว : 12 มค. 2559 เวลา 18:41 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.