วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 18:18 น.
 • 14:35 น. Listen

  พะเยาประกาศเขตภัยพิบัติแล้ง6อำเภอ

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากระดับน้ำในกว๊านพะเยาที่ลดระดับลงเรื่อยๆจนเริ่มแห้งขอดจนถึงพื้นดิน บางส่วนก็ยังมีสาหร่ายสีเขียวขึ้นอยู่เต็มไปหมดทำให้ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ต้องเรียกคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพะเยา (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อหารือถึงมาตรการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอย่างเร่งด่วน โดยมีประกาศในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเชียงคำ อำเภอจุน อำเภอแม่ใจ และอำเภอภูกามยาว โดยมีพื้นที่ทางการเกษตรประสบภัยแล้งรวม 25,810 ไร่ ใน 33 ตำบล 201 หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับผลกระทบ 4,416 ราย
  จากการลงพื้นที่สำรวจกว๊านพะเยาของผู้สื่อข่าวบริเวณโดยรอบชายกว๊านพะเยาในเขตตำบลเวียง ตำบลสันป่าม่วง ตำบลบ้านสาง ตำบลแม่นาเรือและจุดกลางกว๊านพะเยา พบว่าพื้นที่โดยรอบชายกว๊านพะเยาทั้งหมดอยู่ในสภาพดิ้นเขินขนเห็นพื้นดิน และบางจุดเป็นเนินดินโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันพบตะกอนสีเขียวลอยอยู่เหนือพื้นน้ำทำให้น้ำเน่าเหม็น ไม่สามารถนำมาใช้การอุปโภคได้ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในกว๊านพะเยาของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยาในปีในเดือนมกราคาม 2559 จากการเก็บตัวอย่างน้ำจากกว๊านพะเยา 12 จุด โดยรอบกว๊านพะเยา พบว่าค่าความสกปรกของคุณภาพอยู่ในขั้นวิกฤติ โดยค่า BOD มีค่ามากกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณแอมโมเนียรวมมีค่ามากกว่า0.2มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งปกติน้ำผิวดินทั่วไปต้องมีค่า BOD น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร

  วันที่โพสข่าว : 12 มค. 2559 เวลา 14:35 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!