วันพุธที่  18 ตุลาคม 2560 เวลา 23:32 น.
 • 20:26 น. Listen

  กทม.เตรียมแผนเฝ้าระวังไฟไหม้“ตรุษจีน”

     นางเบญทราย กียปัจจ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)และรองโฆษกกทม. กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารกทม.ครั้งที่1/2559 ว่า ในที่ประชุมได้รายงานความพร้อมการเตรียมการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2559 ซึ่งตรงกับวันที่ 6-8 ก.พ.2559 โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของกทม.ประจำปี 2559 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆพร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตและสมาชิกอปพร.ร่วมลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงอันตรายจากการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหว้เจ้าการ เผากระดาษเงินกระดาษทอง ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ นอกจากนี้ได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตั้งอยู่ที่ฝ่ายการสื่อสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   
  นางเบญทรายกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 5-10 ก.พ.นี้ กทม.จะจัดเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำจุดเฝ้าระวังในพื้นที่กรุงเทพฯจำนวน 35 จุด พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักการโยธาสำนักเทศกิจสำนักการแพทย์สำนักอนามัยและสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและสมาชิกอปพร.ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยหรือสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน อย่างไรก็ตามสถิติเพลิงไหม้อาคารในช่วงเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่กรุงเทพฯ 3 ปี ที่ผ่านมาโดยปี 2556 เกิดเหตุ 6 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย เสียชีวิต 1 ราย ปี 2557 เกิดเหตุ 14 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 รายเสียชีวิต 4 รายและปี 2558 เกิดเหตุ 9 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
   

  นางเบญทราย กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งซึ่งอากาศแห้งจะมีเหตุไฟไหม้หญ้าเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ โดยสาเหตุสำคัญของปัญหาเพลิงไหม้หญ้าในพื้นที่เกษตรกรรมเนื่องจากประชาชนเผาวัชพืชเพื่อทำการเพาะปลูกใหม่และเผาที่รกร้างว่างเปล่ากทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาซากวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรเพื่อทำการเพาะปลูกใหม่ รวมทั้งอาจเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากกลุ่มควันจากการเผาบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะได้ ทั้งนี้หากพบผู้ที่ทำการเผาหญ้าและลุกลามสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ระบุ “ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆแม้เป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท”

  วันที่โพสข่าว : 11 มค. 2559 เวลา 20:26 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!