วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 01:44 น.
 • 20:47 น. Listen

  นายกฯวอนผู้ใหญ่ช่วยเป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชน

  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ว่า วันเสาร์ที่สอง ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติตนขอฝากข้อคิด ผ่านคำขวัญประจำปีนี้ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” ซึ่งแม้จะเป็นคำขวัญที่ตนต้องการมอบให้กับเด็กๆ แต่ในทางปฏิบัติแล้วตนถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสังคมที่จะต้องช่วยกันสอน ช่วยกันหล่อหลอม และเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ถูกต้องให้กับเยาวชนของชาติที่จะเจริญเติบโตเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า เพื่อให้เขาเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความเพียรอันบริสุทธิ์ สามารถเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยเราต้องเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน หมู่บ้าน ขึ้นไปจนถึงระดับรัฐบาล ตนอยากให้กลไกทางสังคม ทั้ง “บวร” บ้าน+วัด+โรงเรียน ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ“ประชารัฐ” ชุมชน+เอกชน+รัฐ ในนามของรัฐบาล ร่วมมือกันหล่อหลอมลูกหลานของเราให้เป็น “พลเมืองดี” ของประเทศชาติต่อไป เป็นพลเมืองที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของ สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตยที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นคนที่มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีความพร้อมที่จะปกป้อง ดูแลประเทศไทยของเราในอนาคตด้วย
   
  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ กิจกรรมวันเด็กต่างๆ ในปีนี้นั้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้มีการร่วมกันจัดขึ้นหลายแห่ง รวมทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลนี้ด้วย จะเน้นการส่งเสริมการคิด ทั้งในกรอบนอกกรอบ การเป็นนักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ การเสริมสร้างจินตนาการ การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเอง การคิดเป็น สังเคราะห์เป็น คิดเป็นกระบวนการแล้วแก้ปัญหาให้ได้ มีวิธีการปฏิบัติด้วย แล้วก็เป็นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นไทย และความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศเป็นหลักในการดำรงชีวิตนะครับ ตนอยากให้เด็กๆ ที่ร่วมงานนอกจากจะมีความสุขร่วมกับผู้ปกครองแล้ว ก็ยังได้ของขวัญติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย เป็นกำลังใจ แล้วที่ดีที่สุดก็ได้รับการปลูก บ่มเพาะ “ปัญญา” เพราะปัญญานั้นเป็น “ทรัพย์สินที่ไม่มีวันสูญหาย”
   
  “เมื่อวานนี้ ผมก็ได้มีโอกาสต้อนรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติจำนวนทั้งสิ้น 779 คน ก็มีทั้งครูและผู้ปกครองมาด้วยนะครับ ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเด็ก เยาวชนในประเทศเรา เพราะผมเชื่อว่ามีเยาวชนไทยอีกมากมายที่เป็นเด็กดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือสังคม ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กและเยาวชนทุกคนอีกครั้ง ขอให้เด็กๆ ทุกคนมุ่งมั่นที่จะประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ ขยันประหยัด กตัญญู อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องความขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในวันพรุ่งนี้ ผมในนามของคณะรัฐมนตรีขอเป็นตัวแทนผู้ใหญ่ทุกคนส่งความรักความปรารถนาดี ไปยังเด็กและเยาวชนทุกคนทั่วประเทศ ขออวยพรให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติครับ อีกอย่าง เด็กไทยเราต้องเตรียมตัวเองสู่ AEC ด้วยนะครับ อยู่เฉยๆ ไม่ได้ ต้องพัฒนาตัวเองจึงจะได้ประโยชน์” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 

  วันที่โพสข่าว : 8 มค. 2559 เวลา 20:47 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!