วันอาทิตย์ที่  22 ตุลาคม 2560 เวลา 05:48 น.
 • 15:45 น. Listen

  กทม.เปิดบ้านต้อนรับวันเด็กปี 59 “สุขุมพันธุ์”แนะพร้อมเรียนรู้ใช้พัฒนาตนเอง   

    
    
   


  เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2559 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. ต้อนรับผู้แทนนักเรียน ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากทม. จำนวน 400 คน และให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมเปิดให้เยี่ยมชมห้องอมรพิมารห้องที่ใช้เป็นสถานที่รับรองบุคคลสำคัญหรือแขกเมืองของกทม. ห้องประชุมสภากทม. ห้องประชุมสุทัศน์ซึ่งเป็นห้องที่ใช้ในการประชุมคณะผู้บริหารกทม.
    

  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า กทม.ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม จึงส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ให้ความสำคัญในการพัฒนาทั้งในด้านจิตใจ อารมณ์ และศีลธรรม ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และในโอกาสวันเด็กนี้อยากให้น้องๆ ได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มาก ที่สำคัญผู้ที่อยู่ในวัยเรียนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาตนเองให้ดีที่สุด จึงหวังว่าน้องๆ นักเรียนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความกตัญญูต่อแผ่นดิน ต่อสังคม ต่อผู้มีพระคุณ ต้องรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร โรงเรียน สังคม และพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้น การเรียนรู้เป็นกุญแจสำคัญต่ออนาคตของทุกคน และขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันเด็กปี 2559
    

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดงานฉลองวันเด็กของกทม. ประจำปี 2559 กทม.กำหนดจัดขึ้น รวม 5 จุดใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 9 ม.ค.2559 ระหว่างเวลา 08.00–16.30 น. ประกอบด้วย 1.สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 2.พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 3.ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง 4.บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกทม. และ5.จัดในวันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค. ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกทม.แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) นอกจากนี้ยังได้จัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8-17 ม.ค. ที่ศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 36 แห่ง โดยในปีนี้กทม.จัดงานวันเด็ก ภายใต้แนวคิด “เด็ก กทม. ใฝ่เรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน” โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    

  ทั้งนี้จะมีกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์และสร้างสรรค์ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกทม. แบ่งเป็น 6 โซนกิจกรรม ประกอบด้วย 1.โซนมหานครแห่งความปลอดภัย ใส่ใจประชาคมอาเซียน 2.โซนมหานครแห่งความสุข ไร้ทุกข์ ปลอดโรคภัยในประชาคมอาเซียน 3.โซนมหานครสีเขียว กลมเกลียวกับประชาคมอาเซียน 4.โซนมหานครแห่งการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน 5.โซนมหานครแห่งโอกาสของทุกคน มุ่งผลประชาคมอาเซียน และ 6.โซนมหานครแห่งประชาคมอาเซียน อีกทั้งการประกวด การแข่งขันเกม กีฬา การละเล่น การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมลานสนุก ทักษะวิชาการและการเรียนรู้ด้านต่างๆ การตอบปัญหาชิงรางวัล และลุ้นของรางวัลจากการร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆ มากมาย
    

  นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและผลงานของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกทม. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้นโยบายและการทำงานของกทม.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชน การสาธิตและให้เด็กได้ทดลองใช้รถสายตรวจพลังงานไฟฟ้า 2 ล้อ บริการตรวจสุขภาพฟันด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตัดผม เสริมสวย ซุ้มเมืองหนังสือโลก ตลาดนัดสุขภาพ และยังมีการตั้งห้องส่งจำลองของสถานีวิทยุกระจายเสียงกทม. และสถานีโทรทัศน์มหานคร ฝึกให้น้องๆ เป็นผู้ประกาศข่าว และผู้สื่อข่าว รวมถึงจัดให้มีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 288 ทุนให้แก่นักเรียนสังกัดกทม.ที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา


  ขณะเดียวกันกทม.ยังได้จัดรถแท็กซี่สำหรับคนพิการ บริการรับ-ส่งน้องๆ จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กของกทม. พร้อมจัดพี่เลี้ยงอาสาดูแล เพื่อเติมความสุขให้แก่เด็กๆ เหล่านี้ เพื่อเปิดโอกาสที่เท่าเทียม อีกทั้งสร้างรอยยิ้มความสุขให้แก่เด็ก ส่งเสริมจินตนการ แรงบันดาลใจ และพัฒนาการด้านต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างสมวัย สำหรับงานวันเด็กบริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกทม. จะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ภายใต้ชื่องาน “มหัศจรรย์ สีสันวันเด็ก” ชมขบวนพาเหรดโบโซ่ และการแสดงของเด็กๆ ร่วมไปกับบรรยากาศไฟประดับกรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข การแจกขนมและของขวัญมากมายแก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน เช่น สายไหม ข้าวเกรียบว่าว ข้าวโพดคั่ว น้ำตาลปั้น และขนมโตเกียว
    

  วันที่โพสข่าว : 8 มค. 2559 เวลา 15:45 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!