วันจันทร์ที่  25 กันยายน 2560 เวลา 14:52 น.
 • 18:50 น. Listen

  กกต.วางโรดแมปประชามติร่างรธน. คาด31 ก.ค.กาบัตร   

    
    
    
  เมื่อเวลา 15.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายธนิศร์ ศรีประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกกต. แถลงภายหลังการประชุมกกต. ว่า ที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงประชามติและจะมีการเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสัปดาห์หน้า โดยร่างประกาศฯดังกล่าวมีเนื้อหาสำคัญ 2 ประการ คือ 1.หลักการเผยแพร่ จัดพิมพ์ การแสดงความคิดเห็นของฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบ การจัดสรรเวลาออกอากาศ ซึ่งการจัดพิมพ์บัตรออกเสียง ร่างรัฐธรรมนูญ ทางกกต.ให้นโยบายกับสำนักงานฯให้ใช้วิธีการประกวดราคาตามปกติ การจัดส่งก็จะให้บริษัทไปรษณีย์เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งไปยังครัวเรือนของผู้มีสิทธิออกเสียงที่เบื้องต้นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุว่ามีทั้งหมด 19 ล้านครัวเรือน ส่วนการแสดงความคิดเห็นเบื้องต้นจะมีการออกระเบียบฯ โดยกำหนดให้มีการลงทะเบียนในแต่ละจังหวัดของผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกลุ่มละ 15 คนแล้วให้คัดเลือกตัวแทนเข้ามาบันทึกเทปที่ส่วนกลาง ก่อนที่กกต.จะนำเผยแพร่ทางโทรทัศน์ วิทยุและสื่อต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ 


  2.รูปแบบหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ที่จะคล้ายกับการเลือกตั้งส.ว.ซึ่งใช้จังหวัดเป็นเขตออกเสียงที่เป็นกระบวนการตามปกติอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามกกต.มีข้อกังวล เนื่องจากรัฐธรรมนูญชั่วคราว ไม่ได้กำหนดบทลงโทษกับผู้ที่อาจกระทำผิดในการออกเสียงประชามติ ทั้งฉีกบัตร ขัดขวางการออกเสียงฯ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนก่อนวันออกเสียง และการซื้อเสียง กกต.จึงจะทำเป็นข้อสังเกตไปยังสนช. ว่าอาจดำเนินการเช่นเดียวกับเมื่อครั้งการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 50 ที่รัฐบาลมีการออกพ.ร.บ.รักษาความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติได้ รวมไปถึงข้อสังเกตอื่นที่อาจจะเป็นปัญหาต่อการทำประชามติ เช่น มาตรา 37 วรรค 7 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่กำหนดเกณฑ์ออกเสียงประชามติว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติต้องได้เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
    

  นายธนิศร์ กล่าวต่อว่า ในส่วนการปฏิบัติงานของกกต.เกี่ยวกับการเตรียมการประชามติ ก็ได้มีการกำหนด เส้นทางสู่ประชามติ ระยะเวลาตั้งแต่ มี.ค.-ก.ค. โดยเริ่มจากโรดแมปของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ) ที่จะเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกในวันที่ 29 ม.ค.จากนั้นจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งคาดว่า ร่างรัฐธรรมนูญจะเสร็จสมบูรณ์วันที่ 29 มี.ค. ก่อนที่จะส่งให้กับคณะรัฐมนตรีในวันที่ 30 มี.ค. เพื่อพิจารณา ซึ่งตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดให้ครม.ต้องส่งมาให้กกต.ดำเนินการออกเสียงประชามติโดยเร็ว แต่ไม่ได้ระบุระยะเวลาว่าภายในเมื่อใด ซึ่งคาดว่าครม.จะมีการส่งมาให้กกต.ภายใน 1-2 สัปดาห์แรกของเดือนเม.ย.โดยประมาณ ถ้าหากเป็นไปตามแผนงานดังกล่าว กกต.คาดว่าภายในวันที่ 8 เม.ย.ก็จะเริ่มพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ และเอกสารสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญตามที่กรธ.สรุปส่งมาให้ ซึ่งการจัดพิมพ์ฯจะทำควบคู่กับการจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญไปยังครัวเรือนของผู้มีสิทธิออกเสียง โดยน่าจะเริ่มจัดส่งได้ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.เป็นต้นไป และรัฐธรรมนูญชั่วคราวได้กำหนดว่าต้องจัดส่งให้ครัวเรือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะสามารถประกาศวันออกเสียงประชามติได้ ซึ่งจำนวนร้อยละ 80 ของ19 ล้านครัวเรือนคือประมาณ 14 ล้านครัวเรือน โดยกกต.เชื่อว่าจะน่าส่งได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มิ.ย. รวมระยะเวลาการพิมพ์และจัดส่ง 45 วัน และคาดว่าวันที่ 22 มิ.ย. กกต.จะสามารถประกาศวันออกเสียงประชามติได้ ซึ่งมีการกำหนดวันออกเสียงประชามติไว้เบื้องต้นเป็นวันที่ 31 ก.ค. แต่ทั้งนี้วันออกเสียงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยการส่งเอกสารร่างรัฐธรรมนูญของครม.มายังกกต. และการจัดส่งเอกสารร่างรัฐธรรมนูญไปครัวเรือนผู้มีสิทธิออกเสียงที่จะดำเนินการให้ได้ร้อยละ 80 เมื่อใด
   

  นายธนิศร์ กล่าวว่า ส่วนการรณรงค์ของฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การเผยแพร่ขั้นตอนการออกเสียงก็จะดำเนินการในช่วงเดือนพ.ค.เป็นต้นไป จนถึงวันก่อน ออกเสียงประชามติ สำหรับงบประมาณในการจัดออกเสียงประชามติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับสำนักงานประมาณและหน่วยงานราชการที่จะต้องเข้ามาสนับสนุนการจัดการออกเสียง รวมทั้งต้องรอดูว่าสนช.จะการเสนอประเด็นให้รัฐบาลทำประชามติเพิ่มเติมหรือไม่ จึงยังไม่สามารถกำหนดได้
    

  วันที่โพสข่าว : 7 มค. 2559 เวลา 18:50 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.