วันอังคารที่  24 ตุลาคม 2560 เวลา 07:30 น.
 • 12:41 น. Listen

  รมว.พม.พร้อมองค์กรระหว่างประเทศ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลเด็ก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

       

            

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ม.ค.2559พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อม พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. น.ส.โซฟี นอนเนนมาเชอร์ ตัวแทนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและนายพิชัย ราชพัณฑ์ธารี ตัวแทนจากองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลเด็ก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบแห่งแรกที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆ ให้มีมาตรฐานสำหรับเด็ก ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซ.สวนพลู


  พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการพัฒนาทางสังคม และการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมตลอดมา โดยเฉพาะกับผู้ที่ด้อยโอกาส หรือบุคคลชายขอบ ซึ่งรัฐบาลได้เพิ่มนโยบาย การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมให้ครอบคลุมชาวต่างชาติที่มาประสบกับสภาวะวิกฤตในประเทศไทย อาทิ ถูกคุมขัง เพราะเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และอื่นๆ เพื่อให้สอดรับกับกระแสการรณรงค์ระหว่างประเทศเรื่องความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพที่ออกจากประเทศบ้านเกิดของตนไปแสวงหาชีวิตใหม่ที่มีความปลอดภัยมั่นคงมากกว่าเดิมในประเทศอื่นซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักได้ดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายนี้ โดยการเดินหน้าขยายโครงการเพื่อให้ครอบคลุมบุคคลเหล่านี้


  พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวอีกว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กที่ตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้ให้มีความพร้อมยิ่งขึ้น เพื่อให้การดูแลเด็กอายุระหว่าง 2-12 ปี ให้ได้รับการดูแลช่วงกลางวันในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และเอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก แต่ละช่วงวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเด็กเหล่านี้เป็นบุตรของผู้ต้องกักที่อยู่ในศูนย์กักกันคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งมีบุคคลหลายสัญชาติ อาทิ ปากีสถาน พม่า และกัมพูชา เป็นต้น


  สำหรับศูนย์ดูแลเด็ก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการเป็นศูนย์ต้นแบบแห่งแรก คือ ศูนย์ดูแลเด็ก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ซึ่งศูนย์ดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2546 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารห้องกัก ต่อมาปี 2553 ได้รับเงินสนับสนุนการปรับปรุงศูนย์ดูแลเด็กฯ จากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา จึงได้ทำการย้ายศูนย์ดูแลเด็กฯ ออกมานอกห้องกัก ในบริเวณชั้น 1 และขณะนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ร่วมสนับสนุนศูนย์ดูแลเด็กฯ แห่งนี้ ในการปรับปรุงอาคารบางส่วน อาทิ ปรับพื้นให้อยู่ในสภาพดียิ่งขึ้น รวมทั้งแนวทางการดูแลต่างๆ ให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน


  ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดูแลเด็กฯ แห่งนี้ และขอให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและความประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพ ซึ่งมาประสบภาวะวิกฤตในประเทศไทยเป็นสำคัญผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพล.ต.อ. อดุลย์ ได้ให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้น ได้เดินเข้าไปพูดคุยกับเด็กที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ดูแลเด็ก พร้อมทั้งมอบของขวัญ ให้แก่เด็กทุกคน
   
       

  วันที่โพสข่าว : 7 มค. 2559 เวลา 12:41 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!