วันอังคารที่  19 กันยายน 2560 เวลา 20:36 น.
 • 08:44 น. Listen

  โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าระบาดเพชรบูรณ์

  วันทีี่ 3 ธ.ค. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ระยะนี้ยังเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปลายฝนต้นหนาว ที่บรรดาโรคภัยต่างๆ มักจะออกมาแพร่กระจายในช่วงนี้ โรคหนึ่งที่ครอบครัวที่มีเด็กเล็กควรระมัดระวังด้วยเช่นกันคือ โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า ถึงแม้จะพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะพบเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่อากาศเย็น หรือช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี 
  จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของกลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 58 คน คิดเป็นอัตราป่วย 13.27 ต่อประชากรพันคน ร้อยละ 100 เป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และเป็นเด็กนักเรียนในศูนย์เด็กเล็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วอำเภอหล่มเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 2 พิษณุโลก และศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ลงสอบสวนโรคดังกล่าวในพื้นที่ 
  พบผู้ป่วยดังกล่าวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ผลการตรวจตัวอย่างอุจจาระเพื่อหาเชื้อก่อโรค พบเชื้อไวรัสโรต้า ส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำกิน น้ำใช้ ผลการตรวจจะออกในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 สถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ป่วยรายสุดท้ายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการเฝ้าระวังอีก 10 วัน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
     นายแพทย์พิเชฐ กล่าวต่อว่า โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ท้องร่วงชนิดนี้จะไม่พบ(หรือพบน้อยมาก)ในผู้ใหญ่ การติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรง โดยเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก หรืออุจจาระของผู้ที่ติดเชื้อ อาจเกิดจากการไอจามรดกัน และสามารถแพร่กระจายได้ในพื้นที่ที่มีการจัดการสุขาภิบาลไม่ดี โดยเฉพาะในน้ำดื่ม-น้ำใช้ ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนการกระจายให้ประชาชนนำไปใช้ ทั้งนี้ขอแนะนำให้ผู้ดูแลระบบน้ำดื่ม-น้ำใช้ โดยการเติมคลอรีนฆ่าเชื้อก่อนกระจายให้ประชาชน

  วันที่โพสข่าว : 3 ธค. 2558 เวลา 08:44 น.


 • Nation Mobile News

  ติดตามสถานการณ์การเมือง จาก "เนชั่นทันข่าว" ผ่าน SMS เพียงเดือนละ 49 บาท (ไม่รวม VAT7%) AIS/Truemove กด *424000111, DTAC *751111 หรือ โทร 02-338-3000 กด 3 สมัครวันนี้รับข่าวฟรี 14 วัน!!

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวที่มีผู้ share สูงสุด 24 ชม.