• 14:14 น. Listen

    พระราชทานเพลิงศพ "สมเด็จเกี่ยว" 9 มี.ค.


    ฟังเสียง

    พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ที่เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 มี.ค. เวลา 17.00น. โดยในวันดังกล่าวจะมีการจัดขบวนเชิญพระโกศไปยังวัดเทพศิรินทราวาส ในเวลา 13.00น. พร้อมกันนี้ทางวัดสระเกศฯจะมีการจัดพิธีสวดอภิธรรมศพ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร เนื่องในโอกาสงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 7- 8 มี.ค. ที่วัดสระเกศฯ จากนั้นวันที่ 10 มี.ค.เวลา 08.00น. จะมีพิธีอัญเชิญอัฐิสมเด้จพระพุฒาจารย์ จากเมรุหลวงฯ กลับมายังวัดสระเกศฯ

    วันที่โพสข่าว : 18 กพ. 2557 เวลา 14:14 น.