2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ
วันพุธที่  1 เมษายน 2558 เวลา 17:35 น.