2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ
วันพุธที่  1 เมษายน 2558 เวลา 21:24 น.