2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ
วันพุธที่  1 เมษายน 2558 เวลา 20:14 น.