2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่  2 เมษายน 2558 เวลา 14:46 น.