2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ
วันพุธที่  1 เมษายน 2558 เวลา 23:48 น.